Studenthåndbok

Studenthåndboken er en samling av studentenes rettigheter og ansvar, hjemlet i gjeldende lov og forskrifter.
Bilde av tegnet paragraf

Studentens rettigheter og ansvar er regulert i Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Fagskolen i Viken, samt Lov om høyere yrkesfaglig utdanning (Fagskoleloven).

Studenten skal- og er selv ansvarlig for å gjøre seg kjent med gjeldende krav og vilkår. Gjeldende lov og forskrifter kan du finne til høyre under "Lov og forskrifter".

Studentenes medvirkning og involvering

Kvalitetsarbeidet ved Fagskolen i Viken er avhengig av at studentene involveres og medvirker. Studentens meninger og tilbakemeldinger er vårt viktigste kunnskapsgrunnlag. 

Les mer om dette her ››

Studenter som diskuterer foran en pc