Sesonglagring av energi

Som et resultat av voksende energi priser, har vi valgt og se på muligheten for lagring av solenergi i en energi brønn. Dagens energi marked er pris et veldig aktuelt tema, med lagring av egen produsert energi kan denne benyttes på vinter halv året i stede for og kjøpe dyr energi fra andre kilder.
Som et resultat av voksende energi mangel, med fokus på det grønnskifte. Har vi sett på muligheten for sesonglagring av solenergi. Ved å utnytte sol energien gjennom hybrid solpaneler. Dvs. si at vi produserer strøm som brukes eller selges. Varmer opp veske som benyttes til varme opp varmtvannsbereder/aktuatortank og energibrønn

Prosjektgruppe

Magnus Høiaas Jotn-Stenberg
Magnus Høiaas Jotn-Stenberg
Magnusjot@viken.no
98824347
Kristoffer Haave Selen
Kristoffer Haave Selen
Kristoffer@selenvarmepumpeservice.no
91523113
Olav Rytter Tveitnes
Olav Rytter Tveitnes
olav.rytter@installatoren.as
95851158

Prosjektbeskrivelse

I dette hovedprosjektet har vi tatt for oss et eksisterende boligprosjekt, prosjektet i dag består av 5 boligblokker med tilhørende fellesanlegg.  Anlegget i dag har både solpanel på tak, samt sol fangere på fasaden.

De bruker bergvarme med varmepumpe som hoved varmekilde. De utnytter sol energien ved ha solpanel på tak og solfangere på fasade vegger.

Vi har sett på muligheten for å gjøre sameiet mer selvforsynt med energi, gjennom lagring av overskuddsvarme fra solfangere i sommer halv året i en energibrønn. Ved å gjøre det kan vi utnytte sesong energien, være mindre avhengig av eksterne parter i vinterhalvåret.

Ved å gjøre dette håper vi og kunne erstatte fjernvarmen som sameiet i dag kjøper for å supplere med gjeldene løsning.

Prosjekteringen tar for seg dimensjonering av nytt solfanger anlegg, men en hybrid løsning for og kunne samtidig produsere mer sol strøm.

 Anlegget er prosjektert ved bruk av Word, Teams, eksterne kilder og følger standarder for beregning av sol fangere og energi brønner.