Dampturbin Norske Skog Saugbrugs Halden

Prosjektgruppen vil vurdere muligheten for å sette opp en ny dampturbin ved Norske Skog Saugbrugs i Halden. Gruppen vil utarbeide en forstudie på lønnsomhet ved installering av dampturbinen, som skal utnytte overskuddsdamp.

Prosjektgruppe 

Jan Christoffer Berg
Jan Christoffer Berg
Jan-Christoffer.berg@norskeskog.com
+47 962 02 650
Asbjørn Szabo Onstad-Svare
Asbjørn Szabo Onstad-Svare
bjoenn82@gmail.com
+47 918 54 834
René Geier
René Geier
rene.geier@outlook.com
+47 907 07 993
Trond Marius Olsen
Trond Marius Olsen
trondolse@viken.no
+47 416 91 778

Prosjektbeskrivelse

Dette forstudiet tar for seg muligheter og løsninger for å installere en ny dampturbin på Saugbrugs i Halden, for å utnytte overskuddsdamp fra papirproduksjonen. Vi ser på to forskjellige typer dampturbin og mulige plasseringer med fordeler og ulemper, og regner på hvor mye prosjektet vil koste. Vi gir et totalestimat på installeringen av den nye turbinen og hvor mye elektrisk energi vi kan forvente at turbinen kan produsere. Lønnsomheten i prosjektet vurderes ut fra totalestimatet av installeringen, drift og vedlikeholdskostnader, og etter nåværende og fremtidige strømpriser. Vi ser også på miljøgevinsten av å utnytte bioenergien fra Norske Skog Saugbrugs til å produsere elektrisk energi.