Lavblokk Øygarden - Bærekraftige leilighetsmoduler

Det skal etableres et leilighetsbygg på 30 boenheter og prosjektgruppen skal stå som rådgivende elektroingeniør for prosjektet. Gruppen skal utarbeide en teknisk prosjektering og arbeidsunderlag av leilighetsbygget.

Bygget vil bli bygget som et modulbygg, der leilighetene blir bygget av skipscontainere og av resirkulert stål. Målet er at de vil bidra til å dekke samfunnskritiske og lokale boligbehov på kort tid (studenter, flyktninger osv) med et bærekraftig leilighetsbygg. 

Prosjektgruppa skal lage en elektroteknisk beskrivelse av prosjektet. Det skal utarbeides Febdok beregninger av leilighetsbygget med fellesområder og lage 2D tegninger i Autocad. Vi vil også ta utgangspunkt i at det ikke er kapasitet i nærliggende trafo, og dokumentere en ny nettstasjon for prosjektet. Det grønne skiftet er også noe de vektlegger høyt og leilighetsmodulene har derfor en patentert oppvarming som gjøres ved at luftrommet rundt modulene blir oppvarmet, som igjen fører til meget lavt strømforbruk. Videre ønsker de også at det skal prosjekteres et solcelleanlegg på taket som skal drifte oppvarmingen av hele bygget.

Prosjektgruppe

Anders Haugan
Anders Haugan
andersha@live.no
95774050
Patrick Skogen
Patrick Skogen
Patrick@ebrelektro.no
98664036