HACCP-forankret anbefaling av metalldetektor på en produksjonslinje for kjøtt

Vårt hovedprosjekt er et samarbeid med kjøttnedskjæringsbedriften Axel Andersen AS som inviterte prosjektgruppa til å konsultere bedriften i valg av metalldetektor. Bedriftens ønske om FSSC-22000 sertifisering er bakgrunnen for prosjektet og prosjektgruppa har benyttet HACCP-metodikken for begrunnelse av prosjektgruppas anbefaling.

Prosjektgruppen

Anniken Olsen
Anniken Olsen
annikenf28@gmail.com
46 85 32 72
Inge Halstad
Inge Halstad
ingehals@gmail.com
92 24 93 02
Christine
Christine Holmen
christine.holmen@sf-nett.no
90 72 62 33

Prosjektbeskrivelse

På bakgrunn av samarbeidsbedriftens målsetting om FSSC-22000 sertifisering skulle prosjektgruppa gi en faglig forankret anbefaling om valg av metalldetektor på en produksjonslinje, ved å anvende metodikk og risikoanalyse basert på HACCP-prinsippene.  

Problemstilling:

«Prosjektgruppa skal bistå Axel Andersen AS i valg av metalldetektor på produksjonslinje 1 i forbindelse med FSSC-22000 sertifisering.» 

Metalldetektorene vurdert i dette prosjektet er hentet fra tilbud bedriften har fått fra forskjellige leverandører og anbefalingen begrenses til kun å gjelde for disse tilbudene. Problemformuleringen er begrenset til å gjelde produksjonslinje 1, men kan også være anvendbar på andre produksjonslinjer i bedriften. 

For øvrig presenteres en røntgendetektor som alternativ teknologi da denne har et større bruksområde som kan bli aktuelt ved nye eller strengere krav til trygg matproduksjon i fremtiden.  Risikovurderingen som anvendes på prosesstrinnene for denne produksjonslinja avgrenses til å bare omfatte fysiske farer, hovedsakelig metall. 

I rapporten kommer prosjektgruppas anbefaling frem som et resultat av risikoanalyse som følger prinsippene i HACCP og en sammenligning av metalldetektorer basert på parametere som var viktig for samarbeidsbedriften.

Samarbeidsbedrift

Axel Andersen AS er en familiedrevet nedskjæringsvirksomhet som startet opp som slakteri i 1872. I 1999 ble slakteridriften avviklet for å spesialisere seg på nedskjæring av storfe, småfe og gris. I dag omsetter bedriften for ca. 1 milliard i året og med et skjærevolum på 11 000 tonn er de den 8 største aktøren i landet, i sin bransje. Bedriften distribuerer på landsbasis med Nordfjord som største kunde. I dag drives virksomheten av 5 generasjons Aksel Einar Andersen.

Besøksadresse: Nedre Eikervei 49, 3045 Drammen
Postadresse: Postboks 2308, 3003 Drammen
E-post: aksel@axelandersen.no
Tlf: 32 80 76 80