Optimalisering av opplæringsplaner knyttet til renholdsrutiner hos Henning-Olsen Is

Vi er en studentgruppe på matteknikk som har realisert vårt hovedprosjekt i samarbeid med Henning – Olsen Is AS. Vår samarbeidspartner hadde et ønske om nullverdier av mikrober på linjeprøver og ferdig produkt, i forbindelse med produksjon på Straight Line. Prosjektgruppens oppdrag gikk ut på å revidere rutiner, samt se på systematisk opplæring og metoder for renhold. Vi jobbet også med problemområder hvor det historisk er påvist mikrobiell vekst, for å møte bedriftens nullvisjon. 

Vi formulerte problemstillingen som følger:
 «Prosjektgruppen ønsker å optimalisere renholdsrutiner og opplæringsplaner for å oppnå best mulig praksis i produksjonen hos Hennig-Olsen Is AS».

Prosjektbeskrivelse

Problemstillingen ble avgrenset til å gjelde renhold og opplæringsplan på Straight Line, med mulighet for å kunne tilpasse rutiner og dokumenter til de øvrige produksjonslinjene. 

På Straight Line produseres ulike plante- og melkebaserte varianter av krone-is og iskaker, det er en kompleks maskin som er bygget opp av ulike materialer. Ulike produkter som produseres på denne linjen medfører behov for renhold på grunnlag av allergener og mikrober som kan forekomme, derfor er det spesielt viktig med daglig rengjøring og ved ombygging av linjen.

Målet for prosjektet ble å optimalisere opplæringsrutiner og renholdsrutiner gjennom kartlegging og analyser av rådata fra Hennig-Olsens egen lab-database. 

Hennig -Olsen is ønsket at vi i prosjektgruppen skulle anbefale tiltak for å redusere forekomst av mikrobiell vekst, omvask, nedetid på linjen og forbruk av vann. Selv om data fra prøvetaking viser at de har mikrobiell vekst under grenseverdier i henhold til myndighetenes krav (sporadisk forekomst av omvask), var det et ønske om en nullvisjon for å redusere kostnader og ivareta trygg matproduksjon.

Derfor har vi som prosjektgruppe, i samarbeid med linjeleder og kvalitetsavdeling hos Hennig-Olsen is, utarbeidet en opplæringsplan, renholdsplan og renholdsinstruks. 

Samarbeidsbedrift

Hennig Olsen Is A/S  

https://www.hennig-olsen.no/

Hovedkontor: Hannevika, Vesterveien 51, 4613 Kristiansand
Postadresse: Postboks 432, 4664 Kristiansand

E-post: firmapost@hennig-olsen.no
Telefon: 38 00 11 00

Prosjektgruppe