Nasjonal ladestrategi for tungtransport

Hovedprosjektet gjennomføres i samarbeid med Elektroforeningen og deres nettside helelektrisk.no, hvor det er ønsket å se på hvilke muligheter som finnes for å elektrifisere tungtransport. Vi har valgt å designe en teknisk løsning for hurtiglading av tungtransport for å synligjøre dagens teknologi, og for å bidra med elektrifiseringen av transportsektoren.

Prosjektgruppe

Profilbilde Anders Bakk
Anders Bakk
Anders.bakk@gmail.com
46 66 10 32
Profilbilde Øyvind Bakk Hoff
Øyvind Bakk Hoff
Oye_hoff92@hotmail.com
47 60 18 28
Profilbilde Daniel Halvorsen
Daniel Halvorsen
danielmoorehalvorsen@gmail.com
97 10 65 91

Prosjektbeskrivelse

Nasjonal transportplan har fastsatt at 50% av alle nye lastebiler skal være nullutslipp innen 2030.
Hvordan kan Norge best tilpasse infrastrukturen for tungtransport og effektivt implementere en ladestragi slik at vi kan nå målet, for å bidra mot det grønne skifte?

Vi har arbeidet med helelektrisk.no, og sidens samarbeidspartnere Siemens og Agder Energi til vårt prosjekt. Vår målsetting har vært å utvikle en effektiv og pålitelig teknisk løsning for å lade tungtransport ved bruk av hurtigladere.

Vi har valgt å ta i bruk Volvo FM Electric som utgangspunkt for lastebilen og Siemens Sicharge som ladeanlegg. Vi vil tilpasse trafo og koblingsanlegg til tilgjengelig nettkapasitet og kortslutningsverdier. Ved å dokumentere koblingsanlegg og nettstasjon med tekniske tegninger, samt dimensjonere anlegget med FEBDOK, vil vi sikre fullstendig oversikt og kontroll over installasjonen.

Vårt mål er å levere en teknisk løsning av høyeste kvalitet og pålitelighet, som bidrar til en bærekraftig fremtid for transportsektoren. Vi er stolte av å kunne være en del av dette prosjektet og ser frem til å fortsette å bidra til innovative og bærekraftige løsninger for våre kunder.

Samarbeidspartner

Logo helelektrisk

Helelektrisk gir en oversikt over elektrifiseringsgraden i kommune-Norge og de ulike sektorene, og har som mål å vise hvilke grep vi kan ta for å redusere Norges klimagassutslipp.

https://www.helelektrisk.no/

Logo elektroforeningen

Elektroforeningen (EFO) er en bransjeforening for leverandører og grossister av elektroteknisk materiell, utstyr og løsninger. Våre medlemmer kan levere alt fra stikkontakter og lyspærer til avanserte landstrømanlegg, nordsjøkabler og fremtidens distribuerte energiløsninger. Vi har 168 medlemmer og disse har aktivitet i alle landets fylker. Mange har også stor eksportandel.
 

Samlet omsetter våre medlemmer for over 50 milliarder norske kroner og de har over 13000 årsverk. EFO fylte 100 år i 2018, så historien er lang.

https://www.efo.no/