6- mannsbolig i massivtre med p-kjeller for Gaupefaret AS

Oppføring av 6-mannsbolig i massivtre, med underliggende p-kjeller i betong. Eksisterende bolig på tomten skal rives.

Prosjektbeskrivelse

Gaupefaret AS at vi skulle se på muligheten for å sette opp bygget i massivtre. På grunnlag av dette kommer vi frem til at vi vil se på to løsninger; en med massivtre og en bygget med tradisjonelle preaksepterte løsninger. Løsningen med massivtre skal også bygges med et grønt fokus, det vil si at her velger vi materialer og løsninger som er miljøvennlige.

På bakgrunn av dette skal prosjektgruppen ta for seg følgende:

 • Miljøsaneringsrapport før rivning av eneboligen
 • Tegninger i Revit. Arbeidstegninger, detaljer og situasjonsplan
 • Rammesøknad med dispensasjonssøknad
 • Brannprosjektering og brannkonsept
 • Lydprosjektering og lydkonsept
 • Prosjektering av plasstøpt parkeringskjeller
 • Prosjektering av bærende konstruksjoner i massivtre over p-kjeller av plasstøpt betong.
 • Energiberegning i Simien
 • Funksjonsbeskrivelse
 • Kalkyler
 • Masseberegning og plassering av bygget

Prosjektgruppe

Fra venstre: Jørgen Sandvik, Joakim Aardalen, Christer Guttormsen og Thomas Antonsen
 1. Jørgen Sandvik: Jorgebs@ostfoldfk.no
 2. Thomas Antonsen: Thomaan@ostoldfk.no
 3. Joakim Aardalen: Joaaar@ostfoldfk.no
 4. Christer Guttormsen: Chrgut@ostfoldfk.no