Effektivisering av kobberfelling ved Boliden Odda

I anledning siste skoleår 2021-2022 har vi skrevet et hovedprosjekt om Boliden Odda og forfellingsanlegget i anledning vårt prosessteknikk studie ved fagskolen i Viken. I dette hovedprosjektet har vi sett på mulige forbedringer ved forfellingsanlegget, og hvordan man kan optimalisere felling av kobber ved Boliden Odda. Optimalisering av forfellingsanlegget kan bidra til et bedre utbytte, samt redusert forbruk av fellingsmidler.

Prosjektgruppe

Sanna Pauline Larsen
Sanna Pauline Larsen
Sannalarsenn@live.no
46 66 92 38
Emil Tomasgard
Emil Tomasgard
Etomasgard33@gmail.com
90 29 81 53
Tina Solheim
Tina Solheim
Tina.solheim@gmail.com
90 99 44 33
Gisle Klyve Flatabø
Gisle Klyve Flatabø
Flataboeg@gmail.com
99 31 38 38

Prosjektbeskrivelse

Boliden Odda har en omfattende prosess, hvor hensikten er å produsere sink som har en renhet på 99,95%. Prosessen baserer seg på elektrolyseprinsippet, noe som betyr at bedriften selv må lage en sinksulfatoppløsning, som blir renset for forurensinger. En av disse forurensingene er kobber. Boliden Odda har derfor et eget anlegg hvor hensikten er å felle ut kobber ved hjelp av Zn-pulver. Kobberet som blir felt ut representerer også en økonomisk verdi, og kobberet blir solgt som et kobber-Residue.  Kobberet kommer inn i prosess via råvarer, og følger prosessløyfene. Kobberet representerer altså et biprodukt som innehar en økonomisk verdi.

Vi har i hovedprosjektet sett på ulike parametere som påvirker kobberfellingen, og tatt ut analyser fra drift. Vi har også gjennomført testforsøk på lab hvor vi har sett på temperatur og sammensetning av Zn-pulver, samt andre parametere som kan påvirke. Dette for å avdekke ustabiliteter og tiltak som bør ses nærmere på for å optimalisere kobberfellingen. Hovedprosjektet anses derfor som et forprosjekt.

I hovedprosjektet tar vi opp flere tiltak som bør vurderes, deriblant at underløpsirkulasjon av utfelt kobber er noe man bør få mer kontroll over. Boliden Odda bør også vurdere å automatisere tilsetning av Zn-pulver.

Tiltakene vil bidra til en mer optimal forfelling og føre til en mer stabil prosess som kommer etterfølgende prosesstrinn til gode. Det kan også være en god økonomisk løsning for Boliden Odda.

Samarbeidsbedrift

En stor takk til Boliden Odda

Vil rette en stor takk til Boliden Odda som har hjulpet oss og tillatt oss å ha et hovedprosjekt hos dem. Retter en stor takk til ingeniører og andre på Boliden Odda som har hjulpet oss på laboratoriet og muligheter for å se på flere løsninger.