Kvalitetssikring av Bokashi gjødselen i produksjon av ureist mat ved Restaurant og Matfag på Glemmen VGS

Hensikten med dette prosjektet for Matteknikk er å teste metoder som kan brukes for å sikre kvalitet av organisk gjødsel produsert ved hjelp av Bokashi kontainere. Dette er et bidrag til prosjektet «Bærekraftig matproduksjon» ved Restaurant og Matfag på Glemmen videregående skole.

Prosjektbeskrivelse

Hovedprosjektet er utført i samarbeid med Restaurant og Matfag på Glemmen VGS som ønsker å håndtere eget matavfall på en miljømessig forsvarlig måte, og produsere ureist mat. 

Alt matavfallet fra kjøkkenets produksjon skal samles opp av skoleelevene på linjen Restaurant og Matfag og plasseres i Bokashi kontainere. Etter to uker brukes Bokashi gjødselen til å lage en blanding med jord som videre kan benyttes til å dyrke egne salater og urter og som RM på Glemmen VGS ser behov for å kvalitetssikre.

Problemstillingen i hovedprosjektet vårt:
«Prosjektgruppen ønsker å kvalitetssikre organisk gjødsel som er produsert ved hjelp av Bokashi sine løsninger som et bidrag til prosjektet «Bærekraftig matproduksjon» ved RM på Glemmen VGS».

Prosjektgruppen har gått gjennom lovverket som gjelder produksjon av organisk gjødsel i Norge, parallelt med studering av eksisterende fakta om Bokashi kompostering. Etter Forskriften om gjødselvarer mv. av organisk opphav, må man kontrollere følgene kjemiske og hygieniske parametere til produktet; forekomst av Salmonella, koliforme bakterier og E.coli samt innhold av tungmetaller (kadmium, bly, kvikksølv, nikkel, sink, kobber og krom).

Prøvene av Bokashi gjødsel ved RM på Glemmen VGS skulle undersøkes for tungmetaller med flamme atomabsorpsjonsspektrofotometri (FAAS). Påvisning av kolibakterier og E.coli skulle utføres ved hjelp av 3M Petrifilm. Salmonella-analyse skulle bestilles på ALS Laboratory Group Norway. På grunn av utbruddet av COVID-19 i midten av mars ble de mikrobielle og kjemiske analysene ikke gjennomført.

Anbefalingene som er gitt, er basert på et teoretisk grunnlag.

Bilde 1: Ertan tar prøver av blandingen av jord og Bokashi gjødsel
Bilde 2: Bokashi kontainer
Bilde 3: Innholdet av Bokashi kontainer hos RM på Glemmen VGS

Samarbeidsbedrift

Restaurant og Matfag på Glemmen videregående skole.
https://glemmen.vgs.no/opplaringstilbud/yrkesfag/restaurant-og-matfag/

Besøksadresse: Traraveien 13, 1605 Fredrikstad
Postadresse: Postboks 220, 1702 Sarpsborg
E-post: glemmen.vgs@ostfoldfk.no 
Telefon: 69 95 56 00

Prosjektgruppe