Cicignon Park - Trapp- og heissjakt

Hovedprosjektet tar utgangspunkt i forprosjekteringen av blokk B på tomten til det gamle sykehuset i Fredrikstad. Målet med prosjektet er å komme frem til de beste løsningene for en innvendig trappesjakt og et tilbygd heistårn.

Prosjektgruppen

Andreas Opdal
Andreas Opdal
Kim Strand.
Kim Strand
Marius Tindlund.
Marius Tindlund
Simon Trygve Raagaard
Simon Trygve Raagaard
Mathieu
Mathieu

Prosjektbeskrivelse

Nordic Group Holdig, herunder NG Development som har kjøpt opp den gamle sykehustomta i Fredrikstad har bedt oss om å se på løsninger for innvendig trappesjakt og utvendig heissjakt på deres neste byggetrinn i byutviklingsprosjektet Cicignon Park.

Blokk B er neste høyblokka på Cicignon Park som er under forprosjektering. Blokka er et betongbygg på 8 etasjer hvor det er ønskelig å bygge på ytterligere 3 etasjer. Utfordringen er at materialvalget og utførelsesmetode må kunne løses praktisk ute på byggeplassen ved implementering av nye sjakter mot et gammelt bygg med sine skjevheter og unøyaktigheter.

Målet til prosjektgruppa skal være å se på effektive løsninger i forhold til tidsbruk og kostnader, hvor valg av materialer og utførelse utgjør en stor betydning. Vi ser derfor på muligheter for plass støpt betong, stål og prefabrikkerte betongløsninger. Løsningene gruppa kommer fram til skal dokumenteres i forhold til statiske beregninger og montasjeløsninger

Prosjekteringen skal blant annet inneholde enkle konstruksjonstegninger, statiske beregninger, utførelsesmetoder, utstikningspunkter, framdriftsplan for valgte løsninger med en generell FDV dokumentasjon og kostnadsoversikt. Plassering av innvendig trappesjakt skal være dokumentert i forhold til brannkrav, rømningsvei, og generelle brannkrav skal imøtekommes. I henhold til SHA plan har gruppen utarbeidet en HMS-plan for prosjektet.

Prosjektet skal munne ut i en beskrivelse av den løsningen prosjektgruppa mener vil være mest hensiktsmessig og kostnadsbesparende.

Samarbeidsbedrift

Nordic Group Holding AS er en aktør innen eiendomsutviklingsbransjen og har en prosjektportefølje på over 3.000 leiligheter under utvikling.

https://nordic-group.no/