Studiekostnad

Disse tjenestene tar vi betalt for
pengegrisen

Utdanninger ved Fagskolen i Viken er gratis.

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. Alle våre studier er godkjent av NOKUT og gir rett til lån og stipend i Lånekassen

 

Studiekostnader varierer fra studiested til studiested i Fagskolen i Viken.

Studiekostnad pr. 8.oktober 2020. (Endringer kan forekomme)

Du kan lese mer om betalingsforpliktelser her ››