Studiekostnad

pengegrisen

Utdanninger ved Fagskolen i Viken er offentlig finansiert gjennom Viken fylkeskommune.

Skolemateriell som bøker, kalkulator, pc, kopiering, osv. må du dekke selv. I tillegg må du betale en årlig studieavgift, se tabell under. 

Alle våre studier er akkreditert iht. fagskoletilsynsforskriften kap. 2 enten av NOKUT (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen) eller av styret ved Fagskolen i Viken som har fullmakt til å godkjenne utdanningene innen fagområdene helse og teknisk.

De aller fleste utdanningene hos oss gir rett til lån og stipend i Lånekassen.

Les mer om lån og stipend her.

For studenter med oppstart høsten 2022 gjelder følgende priser:

Eksisterende studenter med oppstart før 2022 som hadde en lavere studiekostnad får beholde denne ut sitt studieløp. Studenter som tidligere hadde en høyere studiekostnad vil fra skoleåret 2022-23 følge prisene under. 

Studietype

Pris

Heltid/Deltid/Nett – studiesteder med samskipnad

1500,- i året (Semesteravgift)

Heltid/Deltid/Nett – studiesteder uten samskipnad

750,- i året (Semesteravgift)

Samlingsbaserte nettstudenter

7 500,- i året (Særutlegg)

 

  • Prisstrukturen er drøftet med Viken Studentorgan 21.01.2022
  • Særutlegg ved nettstudier er hjemlet i Fagskolen i Vikens forskrift om opptak, studier og eksamen, §2.2
  • Særutlegg utgjør merkostnader for gjennomføring av studier som både har nettundervisning og samlinger.

Du kan lese mer om betalingsforpliktelser her ››

 

Studiesteder med medlemskap i samskipnad

  • Studiested Fredrikstad
  • Studiested Kongsberg
  • Studiested Geilo
  • Studiested Indre Østfold