Hygienisk design- optimalisering av renhold i produksjonen av utstyr

Med tanke på hygienisk design, så er det viktig at utstyr i næringsmiddelindustrien spiller på lag med den jobben renholderne skal utføre for at det skal være optimalisert med tanke på lover og regler som er gjeldende. Med bakgrunn av dette så ønsket vi å fordype oss i hvordan dette foregår inne på en gitt produksjonsavdelingen, med høy aktivitet innenfor bransjen.

Prosjektgruppen

Jeanette Berge
Jeanette Berge
jeanette_berge@hotmail.com
915 32 166
•	May Britt Løkenhagen
May Britt Løkenhagen
maylo@viken.no
900 14 733
•	Tonje Kjølholt
Tonje Kjølholt
tonje.kjolholt@gmail.com
979 78 079

Prosjektbeskrivelse

Dette hovedprosjektet i matteknikk handler om å se på hvordan renholderne med sin kompetanse kan bidra i forbindelse med hygienisk design, med fundament i lover og regler. For at det skulle bli håndterbart fikk vi to konkrete bestillinger fra vår samarbeidsbedrift; Borg systemvask AS på hva de ønsket vi skulle ha fokus på. Den første problemstillingen var at det som regel er teknisk avdeling som tar avgjørelser på innkjøp av nytt produksjonsutstyr. Utfordringen blir da at det ikke blir tatt hensyn til den hygieniske biten i forbindelse med blant annet renhold.

Den andre forespørsmålet var i forbindelse med tørke, om det ble vasket i et produksjonslokale i løpet av natten frem til kl. 06.00, og produksjonen starter kl. 07.00 -ville det ikke rekke å tørke opp etter rengjøring og frem til produksjonen starter på nytt på morgen.

Det er innhentet bakterieprøver på Nortura i alle stegene av rengjøringen, for å undersøke hvor god hygienen er ved oppstart av produksjonen, og om dette er tilfredsstillende nok i forhold til regelverket for trygg matproduksjon. Det finnes også utfordringer med hygienisk design på Nortura i forhold til rengjøring av produksjonslinjen. Vi skal se på mulige løsningsforslag som kan løse disse utfordringene.

Samarbeidsbedrift

Borg systemvask er eid 40 % av Nortura, og har derved bred kompetanse innad i Nortura som renholdansvarlig i næringsmiddelbransjen. Borg systemvask ble etablert i 1998, og har i dag 1000 ansatte. De har sitt daglige virke i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Finnmark.

Nortura er en av Norges største matprodusenter, der Gilde og Prior er de største og mest kjente merkevarene de har. Nortura skiller seg ut fra konkurrentene ved at de eies av bønder og styres dermed av bønder. Nortura er en av de aller største matvareprodusentene i Norge, de har som formål å legge til rette for egg og kjøttproduksjon i hele landet.

https://www.borgsystemvask.no/     

https://www.nortura.no/