Solrike Helgebyveien leilighetskomplekser

I senter av Hafslundsøy i solbyen Sarpsborg ligger Helgebyveien med sitt trivelige boligfelt og åpne sletter. Prosjektet omfatter forprosjektering av 2 identiske leilighetskomplekser i 3 etasjer med felles parkeringskjeller.

Prosjektgruppen

Aleksander Skåre
Aleksander Skåre
aleksander_ronning@hotmail.com
948 91 449
Benjamin
Benjamin Winås
benwin97@gmail.com
413 00 733
Hans Furnes
Hans Furnes
hassebasse81@hotmail.com
412 35 222
Knut Thronsen
Knut Thronsen
knutbt@online.no
913 29 232

Prosjektbeskrivelse

Prosjektet består av 2 identiske leilighetskomplekser i 3 etasjer med felles parkeringskjeller i solrike Helgebyveien.

I samarbeid med tiltakshaver AS Betongbygg og andre leverandører, har vi sett på ulike løsninger for bl.a. takløsninger og bærekonstruksjon, hvor pris og bærekraft har vært i fokus. Dette innebærer sammenligning av svarttak, sedumtak og grøntak med tanke på overvannshåndtering og som et trivselsfremmende tiltak. Videre sammenlignes pris og utførelse av bærekonstruksjon i form av plasstøpt betong, platten dekke og hulldekke.

Vi har utarbeidet riggplan for arbeidsplass og utformet med fokus på effektivitet, ryddighet og HMS. Videre har vi utarbeidet et brannkonsept m. rømningsplan og hatt søkelys på gode hensiktsmessige løsninger for brukervennlighet.

Relevante verktøy og programmer er tatt i bruk kontinuerlig gjennom prosjektet, som bl.a. Archicad for arkitektur og byggesak, Twinmotion for virkelighetstro tegninger, FOCUS konstruksjon for beregning av bærekonstruksjon og Microsoft Project for utforming av fremdriftsplan.

 

Samarbeidsbedrift

AS Betongbygg ble etablert i januar 1981. Selskapet har hatt en jevn og positiv utvikling frem til dags dato. Oppdragsmengden fordeler seg på alle typer prosjekter som kontor- forretning- og industriutbygging. I tillegg har rehabilitering utviklet seg til å bli et spesialområde.

Alliansepartnere - Næringsbyen Sarpsborg - Vi hjelper deg med etablering i  Sarpsborg

Hjemmeside: Betongbygg.no: En komplett entreprenør