KA-bygget, NMBU i Ås

På høyskoleområdet på NMBU i Ås ligger det et eldre bygg som skal rehabiliteres og bygges på av Betonmast Østfold i samspill med Ås kommune. Det nye tilbygget skal huse nye tegnesaler for studentene ved landskapsarkitektutdanningen og det er dette tilbygget prosjektgruppen, i samarbeid med Betonmast Østfold, har sett på løsningsforslag til.

Prosjektgruppen

1
Hans Marius Villadsen
hans_ma91@hotmail.com
902 99 851
Martine Gundersen
Martine Gundersen
martine.gundersen@betonmast.no
917 90 306
Adrian Veder
Adrian Veder
adrianveder96@hotmail.com
950 34 788
Christian Berg Rosnes
Christian Berg Rosnes
Christiannor@hotmail.no
979 86 812

Prosjektbeskrivelse

Tilbygget er på omtrent 1500 m² over 2 etasjer, og skal settes opp i stål og hulldekker. Undervisningsbygget vil være et tilnærmet «tørt bygg» da det kun skal bestå av fem tegnesaler og fellesarealer. Det vil være tilgjengelige utearealer og et stort, åpent fellesareal for brukerne av KA-bygget, samt et grønttak på det nye tilbygget.

Prosjektet har fokus på miljø og bærekraft og ønsker å kunne tilfredsstille til BREEAM Excellent karakter, uten å sertifiseres. Vi har sett på løsninger og oppbygning av bygget for å kunne imøtekomme kravene. Et sentralt punkt for å oppnå et godt resultat for dette prosjektet har vært å ha fokus på bygningsfysikken. Valg av bærekraftige materialer, strenge U-verdi krav og grønttak er noen av punktene som har blitt vektlagt i BREEAM analysen.

Vi har valgt å ta for oss flere faser av prosjekteringen i vår oppgave. Dette har vi gjort for å se sammenhengen mellom de ulike fasene og få en helhet. Vi har vært gjennom det meste fra søknadsprosess og masseberegning til dimensjonering av stålkonstruksjon og energiberegning. Beskrivelse av bygget med tilhørende kalkyle utgjør en stor del, samt komplette tegninger av bygget med detaljtegninger av valgte løsninger. Dette i tillegg til flere utfyllende punkter i prosjekteringen som fremdriftsplan, risikoanalyse og forenklet branndimensjonering.

Samarbeidsbedrift

Betonmast AS har klare miljøvisjoner for prosjektene sine. Om det er rehabilitering, hotell, undervisningsbygg, boligbygg, næringsbygg eller kultur og idrettsbygg skal klimautslippene fra egne byggeaktiviteter kuttes med 65% innen 2030. Samtidig har de en målsetning om at innen 2030 skal alle prosjektene til Betonmast ha en klar miljøambisjon.
 

Nettadressen til samarbeidsbedrift: https://www.betonmast.no/