Asmaløy Barneskole

Prosjektgruppa har valgt å prosjektere det elektriske anlegget i forbindelse med byggingen av Asmaløy barneskole. Prosjekteringen tar for seg del 1 av totalt 4 deler, og gruppa prosjekterer et fullverdig elektrisk anlegg i valgt del for utførelse.

Prosjektgruppe 

Bjarne
Bjarne Roar Finsrud
bjarne@rolvsnare.no
988 88 877
Jon
Jon Eivind Skogstad
bakjordet@gmail.com
977 48 160
Lars
Lars Christer Olafsen
l_olafsen@hotmail.com
416 43 143
Miro
Miro Brnic
miro@ostabell.no
977 28 429

Prosjektbeskrivelse

Asmaløy barneskole har gruppa fått tildelt etter forespørsel hos Cowi. 
I dette hovedprosjektet har prosjektgruppa benyttet Fredrikstads kommunes byggehåndbok som mal, med visse begrensninger der vi har prosjektert hva vi anser som en nødvendighet for en god leveranse. 

Prosjektgruppa har i denne prosessen valgt å ta på seg rollen som elektroinstallatør, der gruppa tar for seg prosjekteringen av det elektriske anlegget for del 1 over to etasjer på Asmaløy barneskole på Hvaler. Innunder del 1 av Asmaløy barneskole foreligger det flere forskjellige utfordrende romløsninger, hvilket var en del av årsakene til at prosjektgruppa gikk for denne delen av skolen. 

Formålet med denne prosjekteringen har vært å kunne utarbeide et komplett underlag for utførelse, både med tanke på tegninger og beregninger. 

Bygget inneholder styresystem i form av KNX styring, og det er i dette prosjektet lagt vekt på å benytte fremtidsrettede løsninger som fører til energibesparende tiltak. Blant annet i form av lavenergi belysning, bevegelsessensorer som styrer både ventilasjon, oppvarming og lys.

Prosjekteringen er utført i henhold til NEK 400:2018, FEL, TEK 17, Fredrikstads kommunes byggehåndbok, samt at det er benyttet verktøy som Optiwin, FebDok, Revit og Solibri.
 

Samarbeidsbedrift

Takk til samarbeidspartnere:


Glamox Luxo: https://glamox.com/no

 
Hedengren: https://www.hedengren.com/no/


Cowi v/Jørgen Syrrist: https://www.cowi.no/