Studer på Fagskolen i Viken

Fagskole er høyere yrkesfaglig utdanning.
Studiene som tilbys er heltid, deltid eller nett- eller modulbasert, noe som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb.
Høyere yrkesfaglig utdanning gjør deg mer attraktiv i dagens arbeidsmarked!
Girl


Trykk her for våre studier!


Hvorfor Fagskolen i Viken?

  • Utdanningen legger vekt på tette bånd til arbeidslivet, og gir deg spisskompetanse du kan ta i bruk fra dag én.
  • Vi er Norges største offentlig fagskole og har 8 ordinære studiesteder, samt flere midlertidige studiesteder lokalisert over hele Norge.
  • Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og har et nært samarbeid med yrkessektoren, slik at du som student får den nyeste og meste relevante fagkompetansen som etterspørres i markedet.
  • Fagskoleutdanningen gir studiepoeng og gir deg mulighet til å få en fagskolegrad eller en høyere fagskolegrad.
Studiene som tilbys er heltid, deltid, nett- eller modulbasert, som gjør det enkelt å kombinere studiene med jobb.
 

Hvor har vi studieplasser?

  • Vi har studieplasser på flere studiesteder i Norge. Se i studieveilederen eller på studiesiden hvor tilbudet du er interessert i er tilknyttet.
  • Flere av våre studietilbud er lagt opp med samlinger og nettundervisning. Mange av våre studenter har valgt å studere selv om de har lang reisevei til studiestedet da det ikke er samlinger så mange ganger.
  • Oversikten over våre studiesteder ser du i høyre fane.

Opptakskrav og betaling

  • Som student betaler du kun semesteravgift, studiene er offentlig finansiert.
  • For å komme inn på en fagskole må du ha fullført fag- eller svennebrev eller ha tilsvarende realkompetanse.