SalatMestern - Optimalisering av holdbarhet

Prosjektets formål er å optimalisere tre ulike majones baserte salaters holdbarhet og samtidig bevare produktenes kvalitet og smak. Hensikten er å finne ut av hvilke mengdeforhold mellom konserveringsmidlene natriumbenzoat og kaliumsorbat som best vil ivareta de mikrobiologiske kravene, opprettholde kvaliteten, sikre holdbarheten og smaken.

Prosjektgruppen

Petja Jøsok
Petja Jøsok
petjaj@viken.no
97 61 18 90
 Emily Sørlie Olsen
Emily Sørlie Olsen
emsolsen@gmail.com
41 37 35 53

Prosjektbeskrivelse

Dette hovedprosjektet har blitt utført i samarbeid med SalatMestern som ønsker at vi skal finne ut hvordan mengden og forholdet mellom natriumbenzoat og kaliumsorbat påvirker holdbarheten og de indre faktorene til tre av deres egne produkter; Kreolsk kyllingsalat, skagen salat og italiensk salat.

Problemstillingen til prosjektet vårt: «Prosjektgruppen skal finne ut hvilken indre faktor som påvirker vekst, kvalitet, holdbarhet, og om produktet anses som trygt å konsumere»

Ved å opparbeide 7 ulike kvaliteter med ulikt mengdeforhold mellom de to konserveringsmidlene skal vi se etter vekst av mikrober, mugg og gjær og koliforme bakterier. Underveis måles pH og det foretas sensoriske analyser for å sikre at produktenes sensoriske krav blir ivaretatt.

Målet for prosjektet er å finne ut hvilke forhold som best ivaretar salatens egenskaper ved å opparbeide prøver på petrifilm som så analyseres. Etter endt prosjekt vil vi foreta egne vurderinger av prøve- og analyseresultatene og komme til en konklusjon. Vi håper på å selv få høyt læringsutbytte og at SalatMestern skal kunne benytte seg av våre resultater til eget bruk i videreutvikling for opptmaliseirng av konserveringsmidlene.
 

Samarbeidsbedrift

Samarbeidspartneren vår til hovedprosjekt er SalatMestern som er lokalisert i Fredrikstad. Årlig produserer de flere tusen tonn og flere hundre ulike artikler, og produkter som dressinger, sauser, dipper, majonesbaserte salater, rømmesild og sjømat i lake. De har siden 1988 hatt forretningside om å produsere produkter som fremstår hjemmelaget og holder høy kvalitet. Salatmestern har et høyt fokus på mattrygghet og produktkvalitet og har en egen kvalitetsavdeling og eget internt laboratorium.

Nettsted: https://Salatmestern.no/