Test av bakterievekst før og etter vask og ved desinfisering

Test av bakterievekst før og etter vask og ved desinfisering. Vi setter gammelt og nytt renholds middel opp mot hverandre for å se om det lønner seg å bytte.

Prosjektgruppe

Aase-Marie Lind Malm
Aase-Marie Lind Malm
ase-malm@hotmail.com
97591035
Line Monica Haga
Line Monica Haga
line_smile@yahoo.no
41419205
Tor Aashaug
Tor Aashaug
aashaug1972@outlook.com
45884227

Prosjektbeskrivelse

Sammendrag om prosjektet

Salatmestern har som mål og bytte ut sine renholds midler til noen som er mer skånsomme mot både miljø og inventar, men som fortsatt er sterke nok til å ta knekken på mikrobakteriell vekst. De ønsker også å kutte ned på antall renholds midler, slik at de ikke behøver å ha så mange prosesser mellom sonene. Vår gruppe har testet gammel såpe kombinasjon opp mot de nye Salatmestern ønsker å bytte til, sammenlignet resultatene, og satt de opp mot hverandre i grafer.

Prosjekt beskrivelse/problemstilling

Gruppa har testet total kim før og etter vask/ desinfisering, bruk av ATP- måler og petrifilm (ser total desinfeksjonseffekt, sammenlignet bilder og telle kim). Det har blitt gjennomført gramfarging for å finne ut om det var positive/ negative kokker eller staver.

Samarbeidspartner

SalatMestern AS er en stor bedrift som holder til på Gressvik i Fredrikstad. Bedriften ble etablert i 1988 hvor den første produksjonen foregikk hjemme på kjøkkenet. Forretningsideen fra starten var å lage produkter som fremstår som hjemmelaget, dagens rømmesild lages fortsatt etter samme oppskrift som på 1970 tallet.

Etter hvert vokste bedriften, og lokalene ble flyttet til Gressvik hvor det i senere tid har blitt større og flere bygg. SalatMestern AS er opptatt av å bidra til det grønne skiftet, og tenker bærekraft i alt. Fra krav til råvareleverandører til moderne solcelleanlegg på byggets tak og fasade. SalatMestern har høyt søkelys på produktkvalitet og mattrygghet, og har i dag tre ansatte i kvalitetsavdelingen. De har etablert et internt laboratorium hvor produkter blir kontrollert daglig for mikrobiologi og øvrige egenskaper.

https://salatmestern.no/

Logo salatmesteren