Båstadlund arbeids- og aktivitetssenter

I dette hovedprosjektet har vi påtatt oss rollen som RIE og skal prosjektere deler av det elektriske anlegget for Båstadlund arbeids- og aktivitetssenteret. Det skal bli utarbeidet elektrotekniske underlag som lysberegninger, tegninger, samt Febdok beregninger. Under prosjekteringen blir krav til universell utforming ivaretatt for å inkludere alle.

Prosjektgruppen

Simen Elverhøi
Simen Elverhøi
simen-e@outlook.com
454 74 191
Elias Lona Amundsen
Elias Lona Amundsen
eliaslona0@gmail.com
472 95 972
Simen Sømhovd
Simen Sømhovd
simen.somhovd@gmail.com
452 07 578
Mikolaj Kamil Cholewa
Mikolaj Kamil Cholewa
mikolaj00@outlook.com
405 67 019
Tobias Krå Simonsen
Tobias Krå Simonsen
tobias.kraa.simonsen@gmail.com
902 61 838

Prosjektbeskrivelse

Båstadlund arbeids-og aktivitetssenter er en enhet som består av fem avdelinger og holder til i Halden kommune. Avdelingen har som hovedmål å tilby tilrettelegging for deres brukere.

Det nye bygget bidrar til deres mål med å gi mennesker med funksjons- og utviklingshemninger en hverdag med variert arbeid og aktivitet. Under prosjekteringen vil det tas hensyn til brukergrupper med forskjellige ferdigheter, kapasitet og forståelse. For å oppnå dette legges det vekt på universell utforming kravet.

Belysningen blir prosjektert etter NS-EN 12464-1:2021 og skal være i samsvar med retningslinjene til Lyskultur. For å foreta lysberegninger, vil programmet Relux benyttes. Beregninger for koslutning, spenningsfall og selektivitet blir foreratt i Febdok med NEK400:2022 som underlag. Modelleringen av det elektriske anlegget vil foregå i Revit 2023. Denne modelleringen blir brukt til å produsere tegningsunderlag som vil skape god dokumentasjon og gi bedre forståelse for alle parter. Det vil bli foretatt kollisjonstester i Trimble Connect verktøyet. Dette sjekker kollisjoner mellom ARK-underlag, RIE-underlag og eventuelle andre rådgivende arbeidsgrupper.

Samarbeidspartner

Vi takker vårt samarbeidspartner: