Gresvik IF & Trondalen barnehage

Prosjektere forprosjekt, et kombinasjonsbygg for Gresvik IF og Trondalen barnehage

Prosjektbeskrivelse

I Trondalen finner vi Gresvik IF og Trondalen barnehage sine lokaler, i flotte naturnære omgivelser. Begge organisasjonene er godt etablerte i området, men har på hver sin side av veien utfordringer av ulik karakter. På en side byr forfall og utdaterte løsninger på sine begrensinger, mens man på den andre vokser seg ut av arealene som i dag finnes til disposisjon.

Vi har sett på muligheten for å løse begge disse organisasjonenes utfordringer på området som Gresvik IF i dag disponerer alene. Uten å utvide fotavtrykket til eksisterende bygg merkbart, vil man kunne føre opp et nytt bygg som kan tjene til begge organisasjonenes formål – og ikke minst utvide tilbudet som allerede finnes i dag.

Med driftstid på ulike tider av døgnet, vil funksjoner som treningsrom og aktivitets-rom kunne deles mellom organisasjonene. Dette utvider idrettsforeningen sine muligheter til å drive aktiviteter som sirkeltreninger og hjørnefotball på kveldstid og helger. På sin side kan barnehagen på hverdagene arrangere inne-aktiviteter for de større barna, på tidene værforholdene til nå har satt en stopper for alternativet. Funksjonene som ikke lar seg kombinere, velger vi å legge til hver sin side av bygget i dedikerte effektive arealer for formålet.

Et moderne bygg med arkitektur, tilgjengelighet og teknologi av dagen, vil kunne oppleves som et positivt bidrag til nærområdet. Blant en rekke eneboliger som de senere årene er oppført i Trondalen, har man skapt et miljø som er lite forenlig med idrettsforeningens lokaler slik det fremstår i dag. Vårt kombinasjonsbygg vil smelte inn i områdets øvrige arkitektur, med sine moderne stramme linjer og spennende utforming.

Med vårt bygg kan Gresvik IF og Trondalen Barnehage være godt rustet til å møte fremtiden – i ny drakt.