Holteskogen – Sørby Utleie AS

Prosjektering av nytt utleiesenter på Holteskogen Næringspark for Sørby Utleie AS. Sørby utleie avdeling Spydeberg vokser pr. dags dato ut av sine lokaler og ønsker derfor å bygge nye lokaler som hovedbase så de kan fortsette å vokse videre. Prosjektgruppen tar for seg to sider av dette prosjektet, den ene er byggherresiden og den andre siden vil bli totalentreprise.

Prosjektbeskrivelse

Prosjektgruppen skal utarbeide funksjonskrav, budsjettpriser og en livsløpsanalyse i samarbeid med byggherren Sørby Utleie AS. Samt bistå med prosjektering av arkitektur, betong- og stålkonstruksjoner og utarbeide arkitekttegninger for fasader, plan- og snitt-tegninger for å visualisere tegningsgrunnlaget så benytter vi 3D-modeller, slik at kunden enkelt kan se og forstå hvordan deres bygg blir, når prosjektet er ferdig bygget.

Det finnes flere gode samarbeidspartnere som kan bistå med all nødvendig prosjektering med tanke på bygningsfysikk, brann og VVS for å nevne noen.

Prosjektgruppen bistår tidlig i fasen av prosjektet for å kunne finne de mest optimale løsningene for bæresystem og utforming av bygget. Prosjektet blir modellert i Tekla Structures som er ett 3D-formulerings verktøy for stålkonstruksjoner og alle modeller leveres som BIM modeller til alle aktører i prosjektet.

Oppdragsgiver og samarbeidspartnere 

Sørby Utleie AS er oppdragsgiver og er byggherren i prosjektet å bistår med gratis leie av utstyr til utbyggingen. Les mer om Sørby Utleie her: www.sorbyutleie.no 

Metacon AS bistår med prosjektering av råbygget som omfatter stål, vegger, tak og hulldekker. Les mer her: www.metacon.no 

Med Probygg AS sin kompetanse får gruppen bistand til innvendig tømrerarbeider samt himlinger og malerarbeider. Diedrichsen AS bistår med grunn- og utomhusarbeid, fundamentering og betong, VA- prosjektering og utførelse. Les mer om de her: www.probygg.no

Arecho AS bistår med tegninger og prosjektering av takplater og veggelementer. www.arecoprofiles.se/no

Hovedbilde_sørby

2

4

6