Sølvgata 20

Dette prosjekter i elkraft handler om å konvertere et gammelt industrilokale om til fysioterapi-rehabiliteringssenter i 1 etasje og kontorlandskap i 2 etasje. Dette skal vi prosjektere for Ringstad eiendom AS I.h.t til gjeldene forskrifter og i samarbeid med andre entreprenører og kundens ønske.

Prosjektbeskrivelse

Sølvgata 20 har er et gammelt industrilokale hvor deler av bygget er revet, og resten av bygningsmassen er blitt rehabilitert og oppgradert til innbydende lokaler for behandlingslokale og kontorlokaler. Det er blitt prosjektert elbilladere på parkeringsplassen for at ansatte og kunder for behandlingssenteret har mulighet til å lade el-bilen eller hybridbilen for å være med og gi lokalene en økt standard og for å redusere klimautslippene i bymiljøet. Dette er det blitt satt opp betalingsløsning hvor huseier får refundert utgiftene ved etablering og løpende kostnader med anlegget.


Bygget har et stort inngangsparti med heis og trappeoppgang av glass for lett tilgjengelighet for alle brukere av bygningen. Som et ledd for å redusere unødvendige kostnader til strømutgifter er bygget prosjektert med tilstedeværelsessensor i rommene for å regulere lys og varme forbruk til det minimale etter byggets aktivitet og besøk.


Alt av det elektriske anlegget har blitt prosjektert som nytt for å optimalisere sikkerheten i bygget, alt utstyr er prosjektert i.h.t gjeldene regelverk og kundens ønske. 


Byggets elkraft forsyning er blitt prosjektert innen Autocad, Revit, Optiwin, Febdok og har fulgt gjeldende normer og anbefalinger når det kommer til Norsk Standard og Nek400 og andre gjeldende normer og forskrifter.

 

Samarbeidspartner

Ringstad eiendom AS, les mer på deres nettsider. www.ringstad-eiendom.no

 

3

4