Ombygging av sentrifugalpumpe til offshore dredgemaskin

Hovedprosjektoppgaven omhandler et problem med den mekaniske akseltetningen til en sentrifugalpumpe tilhørende en kunde av KSB Norge AS. Denne pumpen sitter på en dredgemaskin, som er en modifisert gravemaskin som kan suge vekk slam og partikler på havbunnen til eksempelvis å lage rørgater for offshoreapplikasjoner.

Prosjektgruppe

, Raymond
Raymond Gjertsen
raymond.gjertsen@gmail.com
464 24 077
Bjørn Terje
Bjørn Terje Schømer
schomermail@gmail.com
917 55 347
Vegard
Vegard Håland
halandvegard@gmail.com
412 27 195

Prosjektbeskrivelse

Denne pumpen er en kritisk del av denne maskinen, og kunden opplever at den mekaniske akseltetningen svikter, og vann trenger inn i lagerhuset som fører til lagerhavari. Pumpen er tidligere ombygd, men har mye nedetid og krever ofte reparasjoner. Med dette skal prosjektgruppa finne en ny tetningsløsning som passer både i miljøet og applikasjonen hvor pumpen er installert.

Pumpens installasjon består av en ejektor, pumpe og slanger. Pumpen kjører vannet i høy hastighet gjennom ejektor som lager vakuum i en slange og drar med seg slam fra havbunnen uten at dette går gjennom pumpen. Grunnet forurensete omgivelser utsettes komponentene for stor slitasje og den mekaniske akseltetningen får ikke et rent smøremedie.

Løsningsforslagene våre er å finne en tetningsløsning som kan fungere på best mulig måte ved forurenset smørevann, eller ved å prøve å fjerne tetningen fra det urene smørevannet og inn i et bedre miljø. En begrensing med de fleste tetninger er at man er avhengig av rent smørevann til disse keramiske flatene. I denne rapporten har vi valgt å fokusere på flytting av den mekaniske akseltetningen til et bedre smøremedie– vekk fra partiklene i pumpen.

Samarbeidsbedrift