Glomma Papp – Ett hovedprosjekt om lim og rør(e)

Vi er 5 studenter på linjen Prosessteknikk ved Fagskolen i Viken avd. Fredrikstad. I samarbeid med Glomma Papp AS har gruppen tatt for seg utfordringen å optimalisere distribusjon av lim til produksjonen av bølgepapp. Dette har tatt oss på en reise gjennom prosessen verden, fra rør og pumper til Bernoulli’s ligning.

Prosjektgruppen

Frode Bjørn Murtnes
Frode Bjørn Murtnes
Frode-80@hotmail.com
48039402
Henriette Pettersen
Henriette Pettersen
henriettepettersen9@gmail.com
41584190
Lasse Østby
Lasse Østby
lasse_oestby@hotmail.com
92231025
Marius Korseth
Marius Korseth
MariusKorseth@gmail.com
91006676
Robin Andre Bruun
Robin Andre Bruun
Robinrab@gmail.com
95102217

Prosjektbeskrivelse

Glomma papp har utfordringer med distribusjonen av lim fra lagertanker til doseringspunkter, og returen fra doseringspunktene tilbake til lagertanker. Utfordringene omfatter trykk-slag i rør som igjen fører til havari på doseringspumper og redusert kvalitet på lim.  Gruppen har derfor valgt å ta for seg disse utfordringene og vil igjennom denne hovedoppgaven dykke inn i rot årsakene til utfordringene Glomma Papp har med distribusjon av lim. Ved å finne en løsning på disse utfordringene vil Glomma Papp få reduserte vedlikeholdskostnader, bedre oppetid og bedre kvalitet på lim.

Bilde 1, Lagertankene, rørstrekk og 3d modell

En løsning på problemene ved distribusjonen kan være å korte ned rørledningene og optimalisere trykkreguleringen på lim doseringen, slik at slag i rør unngås. Våre beregninger viser at vi kan redusere rør lengden med over 50%, samt redusere trykk slagene som oppstår i rørene med mer enn 50% av dagens situasjon. Siden det er disse trykk svingningen som utløser en innebygde sikkerhets ventil i pumpen, og dette fører til pumpe havari.

Bilde 2, pumpe

Bilde 3, Lagertanker teknisk flytskjema

 

Vi ønsker igjen å takke Glomma Papp AS for ett godt og produktivt samarbeid.

Samarbeidsbedrift

Glomma Papp AS

https://glommapapp.no/

Post adresse: Postboks 145, 1701 Sarpsborg

Telefon: +47 69 11 01 00

E-post: post@glommapapp.no