Samarbeid mellom fagskole og yrkessektoren

Fagskolen i Viken ønsker et tett og godt samarbeid med næringslivet og kommunene i vår region.
Logoer for samarbeidspartnere

Samarbeid med yrkessektoren representer ikke bare en viktig del av studietilbudet til våre studenter, men det er også en unik mulighet for lokale arbeidsplasser til å forme og nyte godt av fremtidens fagarbeidere og deres spesialkompetanse.

Har dere en problemstilling dere søker nye løsninger på?

Et hovedprosjekt kan være en god mulighet til å få nye ideer og løsningsforslag som kan bidra til verdiskapning i deres virksomhet. Ikke minst vil dere få en unik mulighet til å bli kjent med våre studenter som kan dekke fremtidens rekktureringsbehov i deres bedrift.

Se studentenes hovedprosjekter her ›› 

 

Vi jobber kontinuerlig med å holde våre studier aktuelle for yrkessektoren, samt utvikle nye utdanninger. Vi ønsker derfor tilbakemeldinger og formelle samarbeidspartnere for å gjøre våre studier enda mer skreddersydd til yrkessektorens behov.  

Ta kontakt med oss, så kan vi sammen finne samarbeidsformen som passer best for begge parter.


Internasjonalt samarbeid

Fagskolen i Viken samarbeider med VIA University College i Danmark. Les mer her ››