Optimal utforming av tekniske sjakter i Skarmyra kvartalet

I samarbeid med Betongbygg AS skal dette hovedprosjektet optimalisere utformingen av de tekniske sjaktene i Skarmyra Kvartalet. Optimaliseringen må ta hensyn til plassering, materialvalg, tilgjengelighet og utskiftbarhet for å oppfylle de tekniske kravene. Vi tar hensyn til plassering, materialvalg, tilgjengelighet og utskiftbarhet for å oppfylle de tekniske kravene for å sikre effektivitet og sikkerhet i bygningens installasjoner.

I utviklingen av Skarmyra kvartalet blir tekniske sjakter gjennomgått og vurdert for å sikre at de oppfyller tekniske krav, standarder og anbefalinger som er gjeldende. Dette inkluderer tekniske installasjoner som ventilasjon, elektrisk og VVS-sjakter som strekker seg gjennom etasjes killere og brannceller. Målet er å skape sjakter som ikke bare møter de tekniske standardene, men også ivaretar funksjonaliteten og sikkerheten til bygningen som helhet.
For å oppnå dette, blir det utarbeidet forskjellige detaljtegninger for utformingen av sjaktene med fokus på å optimalisere plasseringen og utnytte tilgjengelig areal mest mulig effektivt. Det tas samtidig hensyn til behovet for utskiftbarhet ved vedlikehold eller oppgraderinger. Vi vill også se på det økonomiske aspektet til disse løsningene.
Materialvalg blir vurdert for å sikre at sjaktene oppfyller kravene til brann- og lydisolering, og lydforplantning. Dette bidrar til å skape et miljø inne i bygningen som er både behagelig og trygt for beboerne. 
Dette er avgjørende for å sikre at sjaktene forblir i god stand og fungerer best mulig gjennom hele bygningens levetid.
Gjennomgangen av tekniske sjakter i Skarmyra kvartalet så blir det vurdert at de oppfyller de nødvendige tekniske kravene, men også at de bidrar til å skape en infrastruktur som er pålitelig, effektiv og sikker for alle beboere og brukere av bygningen.

 

Samarbeidspartner

AS Betongbygg har opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring som gjør selskapet i stand til å gjennomføre prosjekter innenfor et bredt spekter av entrepriseformer, byggtyper, prosjektfaser og byggemetoder. Siden etableringen i 1981 har selskapet fulgt en konsekvent strategi som innebærer fokus på spesialområder, geografisk nærhet til prosjektene og alltid prioritering av kundens behov.

Denne tilnærmingen har bevist sin verdi gjennom en rekke vellykkede prosjekter. Med de ansatte bosatt i Østfold, tar AS Betongbygg personlig ansvar for hvert eneste prosjekt selskapet er involvert i. Resultatene av innsatsen ses daglig når byggene som AS Betongbygg har bidratt til, passeres. Dette gir selskapet en sterk forpliktelse til å levere arbeid av høy kvalitet og til å tilfredsstille kundenes behov på best mulig måte.

Bilde

Besøk deres nettsted for mer informasjon: https://www.betongbygg.no/

                                                        

Prosjektgruppe

Christoffer Gnolden Bjerke
Christoffer Gnolden Bjerke
christoffbj@viken.no
484 07 221
Richard Jørgensen
Richard Jørgensen
richardjo@viken.no
993 77 132
Øystein Mangrud
Øystein Mangrud
oysteinma@viken.no
971 52 314