KF entreprenørs kontorbygg

Dette hovedprosjektet handler om å utvide kontorlokalene til KF entreprenør ved gamle Svinesundbrua. Eierne av kontorlokalet har gitt oss fritt spillerom til å utnytte tomtens areal, og utvide nåværende lokalet.

Prosjektgruppen

Martin Ånderå
Martin Ånderå
Martin.aanderaa@gmail.com
47355670
Martin Frøid
Martin Frøid
Martin_froid@hotmail.com
94846901
Tobias Bjerve
Tobias Bjerve
Tobias_bjerve@hotmail.com
90780467
Henrik Nodeland
Henrik Nodeland
Henrik@nodeland.no
93644437

Prosjektbeskrivelse

Dagens lokaler er et bygg på ca. 360m2 over et plan med en leietaker. Eiernes ønske er å bedre mulighetene for større fortjeneste på tomten. Vi skal derfor prosjektere en ny etasje på eksisterende bygg med flere utleieenheter. For å begrense kostnader og miljøbelastning har prosjektet fokus på gjenbruk og bærekraftig materialbruk.

Vi har tatt for oss hele prosjektet fra å utforme og tegne bygget til ferdig søknad, beskrivelse og kostnadsberegninger. Dette vil gi oss et godt innblikk i hvordan prosessen går og hvordan oppnå ønsket resultat.

Dette skal vi gjøre med relevante verktøy vi har lært som Archicad, Gemini, Focus, ISY beskrivelse, ISY calcus og byggesøknader fra byggesøknaden.no.