Det grønne skiftet

Prosjektering av overgangen til det grønne skiftet for næringsvirksomhet hos Berggård Amundsen i Moss

Prosjektbeskrivelse

Vi har hatt ett møte med vår samarbeidspartner Berggård Amundsen ved Hans Christian Eliassen, der vi diskuterte hvordan vi skal gjøre bygget mer energi vennlig, for å redusere strømforbruket. Bygget er eid av konsernet Bergaard Amundsen, som er en av norgesledende elektrogrossister.

Ved å gjøre dette tiltaket viser Berggård Amundsen at de er villig til å være med på det grønne skiftet. Tiltakene vi har foretatt oss gjennom denne prosjekteringen er følgene; varme, lys, elbilladning, solcelleanlegg og effektovervåkning. Ved å ha denne effektovervåkningen vil de kunne se hva de faktisk bruker av effekt på hver enkelt kurs.

Kunden vil ha denne oversikten ved å gå inn på en applikasjon eller web. Vi har også valgt og beregne ett nytt ledlysanlegg, slik at vi kan opprettholde dagens lys krav i butikk lokalet. Det vil også bli montert natt senkning på varmeanlegget og ventilasjonanlegget. Solcelleanlegget vil også bidra ytterligere til at effektforbruket vil bli redusert. Disse tiltakene vil medføre at Berggård Amundsen vil bli en plusskunde, som igjen medfører at de har mulighet til å selge effekt ut til nettleverandør.  Disse tiltakene vil bidra med å redusere effektforbruket betraktelig, samt vil dette bli betalt ned av seg selv over en gitt periode.

Vi mener at dette er en god investering for Berggård Amundsen både økonomisk, god reklame og markedsføring for det grønne skiftet.  

berggård