1

IKA - Arealøkning

2019
Dette prosjektet er gitt av Sarpsborg kommune, og er i hovedsak en forprosjektering som går ut på å øke areal i ett av deres bygg, IKA.

Prosjektbeskrivelse

Forprosjekteringen vil inneholde: 

  • Kalkyler
  • Brannvurdering
  • Konstruksjonsberegninger
  • 3D modellering
  • Energivurdering

IKA bygget hadde byggetrinn I i 2014. 
Kunnskapen og erfaringen IKA Østfold har fått i løpet av de fire årene de har hatt arkivdepot i Sarpsborg, ligger til grunn for dette arealbehovet. I byggetrinn I ble det tatt hensyn til byggetrinn II, hvor taket ble dimensjonert for å kunne bære en kontordel til. 


I dette prosjektet er det inngått enn samarbeidsavtale med Sarpsborg kommune hvor man etter beste evne skal følge Sarpsborg kommunes retningslinjer. 
Det utarbeides kalkyler for to alternativer. I alternativ en bygges det et tilbygg som inneholder 10.000 hyllemeter, og i alternativ to inneholder tilbygget 16.000 hyllemeter. Påbygg av hoveddelen skal bygges uavhengig om alternativ en eller to blir valgt.


Det blir foretatt en brannvurdering av bygget. Denne vurderingen vil inneholde nødvendig rømningsplaner, krav til bærevegger, seperasjonsvegger o.l. slik at dette vil opprettholde funksjon ved rømning ved en eventuell brann. 
Byggets bæresystem vil være oppbygd i stålprofiler, etasjeskiller av hulldekker, og tak av fagverk i stål. Byggets stålkonstruksjon: ramme, søyler, drager, bjelker og fagverk vil bli dimensjonert ved hjelp av Focus Konstruksjon. 

Det skal også utarbeides energiberegninger av bygget etter TEK 17, hvor solceller vil bli lagt til som en alternativ strømkilde og blir vurdert opp mot en kostnadsvurdering. Beregningene blir utarbeidet i Simien.

En 3D visualisering vil vise det nye bygget i sin helhet, og det fremlegges tekniske tegninger som blir brukt til dimensjonering av rammen i bygget.

 

Samarbeidspartner

Sarpsborg kommune i eget bygg IKA. Les mer her: www.ika-ostfold.no

Prosjektbilder 

1
Bilde 1: Situasjonsbilde
2
Bilde 2: 3D-visualisering av IKA
Dimensjonering av fagverk utført i FOCUS konstruksjon.
Bilde 3: Dimensjonering av fagverk utført i FOCUS konstruksjon.
3
Bilde 4: Prosjektarbeid på Fagskolen i Østfold 

 

Prosjektgruppe

1

 

Ole Petter Stenmoen oleste7@ostfoldfk.no - 95148345
Alexander Thomsenaletho4@ostfoldfk.no - 99325107
Anders Oskarsenandosk@ostfoldfk.no - 47374842
Olav Teigenolavt@ostfoldfk.no - 95469380