DYNATEC SMV – Utvikling av mobil arbeidsbukk for last inntil 250 kg

Dette hovedprosjektet i maskinteknikk handler om å utvikle en mobil arbeidsbukk som vil forenkle og effektivisere håndtering av kritiske komponenter til oljeindustrien. Målet er at arbeidsbukken skal redusere faren for skader på komponentens overflater, forbedre ergonomiske forhold og øke sikkerheten for de ansatte. Arbeidsbukken skal være mobil for å kunne brukes på forskjellige arbeidsstasjoner.

Prosjektgruppe

Mirjam Linnerud
Mirjam Linnerud
mirjam_ma10@hotmail.com
941 58 414
Halvard Dæhli Unnerud
Halvard Unnerud
halvard.unnerud@hotmail.com
924 99 492
Per Øivind Stang
Per Øivind Stang
Per.oivind.s@outlook.com
977 23 384
Carl-Erik Hannestad
Carl-Erik Hannestad
carlerik.hannestad@yahoo.com
911 24 869
Lars Petter Lunde
Lars Petter Lunde
lars@kompanilunde.no
475 02 010

Prosjektbeskrivelse

Prosjektgruppen skal utvikle og konstruere en mobil arbeidsbukk som skal forenkle og effektivisere håndtering av kritiske komponenter. I oppgaven har vi fokusert på produktet senterblokk, en komponent til oljeindustrien som er produsert i AISI316 (syrefast stål) og som har en egenvekt på 250kg. Senterblokken har flere kritiske overflater med høye toleranser som må skånes for ytre påvirkninger.

I produksjonen hos Dynatec SMV skal senterblokken transporteres og håndteres gjennom en rekke arbeidsstasjoner, og den mobile arbeidsbukken skal sørge for at dette arbeidet både er effektivt, sikkert og ergonomisk for de ansatte. Ifølge bedriftens flytskjema skal senterblokken innom bl.a. avgrading, sveising, måling, vasking og inspeksjon, og senterblokken må kunne heves/senkes, vendes, roteres og flyttes i forskjellige avdelinger i verkstedet. Alle disse håndteringene gjør at det kreves en smart konstruksjon med gjennomtenkte løsninger som tar høyde for både ergonomi og sikkerhet for ansatte, skadereduserende tiltak for produktet og mer effektiv håndteringsvei for produksjonen.

Prosjektgruppens leveranse består av teknisk dokumentasjon med bl.a. komplett tegningsunderlag, funksjonsbeskrivelse, brukermanual, beregninger, risikoanalyse, rapport og presentasjon.

Dynatec SMV står selv for produksjon, sertifisering og eventuell CE-merking av arbeidsbukken.

Samarbeidspartner

Dynatec SMV er en del av Dynatec-Group og holder til i moderne lokaler med alle fasiliteter ved Holteskogen i Hobøl, Østfold. Les mer om bedriften her: Dynatec SMV |

Logo Dynatec