Hvordan forbedre filtreringsprosessen ved prosesslinjen for jernklorid hos Kemira Chemicals AS.

Vi er gruppe studenter fra prosessteknikk som i samarbeid med Kemira Chemicals AS har fått mulighet til å komme med et forprosjekt som omhandler å forbedre filtreringsprosessen ved produksjonslinje for jernklorid. Prosessen innebærer fjerning av partikler fra produkt før det skal til kunde, ved å bytte ut eksisterende filter med et nytt og mer effektivt filter. Dette vil forbedre kvaliteten på produktet og i tillegg være mer håndterbart for operatører og vedlikehold.

Prosjektgruppen

Trond
Trond Thorsen
trotho80@gmail.com
95924047
Cato
Cato Klungseth
Catoklu@hotmail.com
98114311
Mohamed
Mohamed Elazzouzi
mohamedel@viken.no
92864780

Kemira chemicals As er den største leverandøren av fellingskjemikalier til renseanlegg i Norge, derfor er det viktig at kvaliteten på produktene som leveres er høy. Tiden har nå kommet til at filterpressen som er i jernklorid avdelingen er utdatert og skal byttes ut, det har blitt vanskelig å få tak i reservedeler, og det er tungvint å håndtere filteret slik det er per i dag. 

Vår prosjektgruppe har da fått i oppdrag å se på alternativer for utbytting av denne filterpressen, og vurdert flere ulike typer av filter. Gruppa satt i gang å undersøke markedet, var innom mange alternativer, havnet til slutt på 4 ulike filter typer. Candlefilter, kammerfilterpresse, membran kammerfilter og hydrosyklon. Deretter fordelte vi oppgaver mellom gruppemedlemmene for å finne ut mest mulig om disse, alt fra fordeler/ulemper, bruksområder, pris og historikk. 2 av filtrene testet vi også ut i praksis, Membrankammerfilter og Candlefilter, fikk låne test enheter fra leverandørene.

 

Samarbeidspartner

Vil rette en stor takk til Kemira Chemicals AS i Fredrikstad som har bistått oss og latt oss ha et hovedprosjekt hos dem.