Hvordan finne egnet utstyr til bygging av første del av et nytt prosessanlegg for utvinning av terpener fra bark for Borregaard ASA.

Som avgangselever i prosessteknikk ved Fagskolen i Viken har vi en gruppe på 4 stk. vært så heldig å få samarbeid med Borregaard ASA på vårt hovedprosjekt. Der vi har kommet med et forprosjekt som en del av et større prosjekt for Borregaard. I forprosjektet har gruppen sett på egnet utstyr og dimensjonering av det for utvinning av terpener fra bark.

Borregaard er en tradisjonsrik bedrift som har en av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffinerier. Ved å bruke naturlige, fornybare råmaterialer, produseres det avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. 

Lignocellulose er den mest omfattende fornybare biomasseresursen på jorden og kan tilby et bærekraftig alternativ for drivstoff og kjemiske produksjon. Bark har blitt interessant som en lett tilgjengelig kilde til verdifulle biokjemikalier og energi. Bark som for tiden blir transportert ut og forbrennes som energi et annet sted en Borregaard. Det er bark som kan egne seg til produkter med høyere verdi f.eks. lim og plast før den forbrennes i slutten av livssyklusen. 

Forprosjektet er å konstruere og dimensjonere utstyr for utvinning av terpener fra bark der gruppen har tatt for seg å finne egnet utstyr til prosessen og dimensjonering av det samt energibalansen til prosessen. Vi har kontaktet forskjellige leverandører og gjort vurderinger ut fra tilbakemeldinger vi har fått fra dem og ut fra det kommet frem til det vi mener er mest egnet utstyr til den prosessen som vi har jobbet med. 

Dimensjoneringen har vi gjort ut fra de mengdene som Borregaard har gidd i beskrivelsen sin, der har vi regnet på det meste fra vannmengde, øking av TS, rør dimensjoner, varmevekslere, løfte høyde til pumper og mye mer. Vi har fått brukt formler som Bernoullis ligning, løftehøyden til et anlegg, volumstrøm, massestrøm, osv. samt regnet på energibalansen til prosessen.

Vi har også sett på HMS i forhold til utstyret som vi har valgt for prosessen

Utfra leverandørenes tilbakemeldinger om produktene vi har etterspurt, har vi gjort et prisoverslag på hva prisen på prosjektet vil være. Prisoverslaget er gjort ut fra de forutsetningene vi har hatt i forhold til tid og tilbakemeldinger fra leverandører.

 

Samarbeidspartner

En stor takk til Borrgaard som har gitt oss muligheten til å ha hovedprosjektet vårt hos dem. Borregaard er et verdens ledende og bærekraftig bioraffineri. Ved å benytte naturlige og fornybare ressurser, fremstiller de avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte produkter basert på olje. 

Borregaard produserer produkter til bruk i en rekke anvendelsesområder innen blant annet landbruk og fiskeri, bygge-industri, farmasøytisk industri, kosmetikk, næringsmidler, batterier og biodrivstoff. 

I tillegg til bioraffineriet i Sarpsborg, har Borregaard fem produksjonsenheter utenfor Norge. Borregaard har 1100 ansatte i fabrikker og salgskontor i 13 land i Asia, Europa og Amerika.

Prosjektgruppe

1
Alf Ivar Slydahl
a.slydahl@gmail.com
48243723
Anette Bergli
Anette Bergli
nettne1@yahoo.no
90037102
Hans Martin Heimdal
Hans Martin Heimdal
post@heimdalutleie.no
9059 7659
Mads Gårdvik Kihl.
Mads Gårdvik Kihl.
mads.kihl@gmail.com
99694883