Ombygging av inndampingsvifter for optimalisering av nedetid

Dette hovedprosjektet går ut på å løse et problem på to av Borregaards inndampingsvifter. Disse viftene er to vesentlige deler av bedriftens celluloseproduksjon. I dag er det svært ressurs-, og tidkrevende å utføre vedlikehold på disse. Dimensjonene er store, og viftene går med høye hastigheter. Dette gjør de sårbare i forhold til vibrasjoner som igjen fører til økt behov for vedlikehold.

Aleksander Hagen
Aleksander Hagen
a.hagen1989@gmail.com
91999276
Florent Maxharraj
Florent Maxharraj
florri16@outlook.com
96047374
Kristoffer Karlsen
Kristoffer Karlsen
kristoffer.kar3@gmail.com
47617629
Thomas Merali
Thomas Merali
merali1991@gmail.com
97492603

Prosjektbeskrivelse

Borregaard har i dag to inndampingsvifter, der viftehjul må demonteres og tas ut via innløpet på viften. Deretter kan man demontere aksel, tetning og lagerbukk.

Prosjektgruppen skal i samarbeid med Borregaard A/S utarbeide ett løsningsforslag til nytt design for deling av sneglehuset. Tanken er at dette skal bidra til å senke nedetid og kompleksitet ved vedlikehold av viftene. Vi skal også utarbeide en arbeidsbeskrivelse og en prosjektplan for denne delingen. Vår løsning skal gjøre det enklere å demontere, montere og vedlikeholde utstyret.

I vår oppgave skal vi tilvirke ett 3D-tegneunderlag i Inventor av eksisterende anlegg. Videre skal vi komme med ett forslag til ett delbart design av viftehuset som gjør at aksel, lagring, tetning og viftehjul kan byttes uten større arbeidsomfang enn nødvendig.

Målet er at vedlikeholdstid på anlegget halveres.

Vi skal dimensjonere nye bolteforbindelser på sneglehuset manuelt, beregne korrekt flenstykkelse, dimensjonere løfteutstyr samt gjennomføre kalkyler knyttet til vedlikeholdskostnader før og etter. Vi skal i tillegg utarbeide planer og underlag for gjennomførelse av ombyggingen.

På grunn av stort turtall i viften skal vi også estimere rotasjonsenergien i viftehjulet. Dette gjøres for bevisstgjøring av den energimengden som er lagret i utstyret under drift.

Samarbeidsbedrift

Borregaard har ett av verdens mest avanserte og bærekraftige bioraffineri.

Ved bruk av naturlige, bærekraftige råmaterialer produserer Borregaard avanserte og miljøvennlige biokjemikalier som kan erstatte oljebaserte produkter. Borregaards bruk av trær har røtter langt tilbake i tid, men har også framtiden foran seg. Høy innovasjonstakt og global tilstedeværelse har sikret bioraffinerikonseptets utvikling gjennom selskapets snart 130 år lange historie.

Borregaard har 1100 årsverk fordelt på fabrikker og salgskontorer i 16 land i Europa, Amerika, Asia og Afrika. Borregaard har også sterke posisjoner innen ingredienser og finkjemikalier

https://www.borregaard.no/Om-oss