Leilighetsbygg med p-kjeller på idylliske Slevik

Langgårdslia 1 ligger på toppen av Slevik med flott utsikt mot sjøen. I samarbeid med utbygger skal det prosjekteres en 6-mannsbolig med p-kjeller.

Prosjektgruppe

Prosjektbeskrivelse

Bygget skal oppføres på Langgårdslia 1, som ligger på Slevik i Fredrikstad kommune og er prosjektert med: parkeringskjeller og boder, samt leiligheter i 2 etasjer med en fordeling på 3 leiligheter i hver etasje.

Leilighetene er prosjektert i tradisjonelt bindingsverk av tre, i tillegg til parkeringskjeller i helstøpt betong. Konstruksjonsberegningene i prosjektet er avgrenset til vegger, bjelker og støpt dekke.

Det er laget rapporter rundt brann og lyd for de aktuelle bygningsdelene. Videre er det gjort vurderinger rundt fuktsikring av bygget og utført energiberegninger i SIMIEN. Det er også utarbeidet HMS og KS-plan, som omhandler prosjekteringsfasen for å ivareta byggherres interesser. I tillegg har det blitt utført konstruksjonsberegninger i FOCUS, Masseberegning av tomt og plassering i GEMINI, Priskalkyle m.m.

I samarbeid med utbygger er bygget utformet på en slik måte at det er egnet til forutsatt bruk. Videre tilfredsstiller prosjekteringen av 6-mannboligen relevante lover, forskrifter, normer og ikke minst preaksepterte og omforente løsninger.

Samarbeidsbedrift