Administrasjonsbygg for Park og Anlegg AS

Vårt hovedprosjekt handler om prosjektering av et nytt administrasjonsbygg for Park og Anlegg AS. Bygget vil bestå av 3 etasjer som er tiltenkt kontor- og administrativ virksomhet for bedriften. Det nye administrasjonsbygget skal tilsluttes eksisterende bygningsmasse i form av et felles inngangsparti.

Prosjektbeskrivelse


Dette hovedprosjektet omhandler prosjektering av nytt kontor/administrasjonsbygg til Park og Anlegg AS på Grålum i Sarpsborg. Prosjektet har vi fått tildelt av Luva Prosjekt AS som har prosjekteringen av bygget.

Prosjektet vil i korte trekk være et stål- og betongbygg med tradisjonell yttervegg i tre med platekledning som er pusset. Vi har laget tegninger av bygget i Archicad med tilhørende søknadstegninger til rammesøknad. Det er gjort noe fasadeendring fra førsteutkastet.

Vi har tatt for oss grunnarbeider som masseberegninger, fundamentering på grunn samt geoteknisk rapport. Det har blitt sett på bæresystemet i bygget som omhandler teknisk beregning av stål og betong. Vi har også sett på øvrige beregninger og dimensjonering av bygget. Det har blitt lagt ved en brann og lydrapport med klassifiseringer og dimensjonering av brann og lydklasse. Det er laget en energiberegning av bygget i Simien, hvor vi har beregnet byggets energiklasse. Vi har laget en beskrivelse av bygget i ISY beskrivelse, som vi har brukt videre inn i et kalkulasjonsprogram. Det er også tatt for seg forskjeller mellom Tek10 og Tek 17, dette på grunn av at Luva prosjekt har rammetillatelse for bygget iht. Tek10, men skulle dette overstige fristen vil det være Tek 17 som er gjeldene. I den forbindelse har vi sett på de økonomiske forskjeller fra disse to, samt at vi har sett på om det er noe forskjellige funksjonskrav til bygget. Til slutt har det blitt utarbeidet en FDV dokumentasjon på bygget. Denne omhandler Forvalting, Drift og Vedlikehold av bygningsmassen nå og i fremtiden.

 

Oppdragsgiver


Luva Prosjekt AS. 

 

 

Park og anlegg

 

kart plan

1

2

 

prosjektgruppe1