Tesla Sarpsborg nytt verksted og salgslokaler på Tunejordet

Prosjektet omhandler prosjektering av nytt verksted- og salgslokale for Tesla på Tunejordet i Sarpsborg med en tydeligere miljøprofilering, hvor vi ser på taket som en mulighet istedenfor kun en dekkende bygningsdel.

Prosjektgruppe

Henrik
Henrik Hansen
henrik.hansen1634@gmail.com
Rolf
Rolf Jensen
rolfgjens@gmail.com
Petra
Petra Palm
petrapalm1@hotmail.com
Stian
Stian Moldenæs

Samarbeidsbedrift

MetaCon AS 

Hjemmeside: www.metacon.no

Prosjektbeskrivelse

Prosjektgruppen har sett på dette prosjektet fra to sider for å få mest mulig læring om de ulike delene og hvordan ansvaret er fordelt. Fra byggherrens sin side og fra totalentreprenørens sin side for å få et bedre overblikk over samspill og ansvarsfordeling.  
 
Fra byggherresiden har vi laget en enkel beskrivelse, kalkyle av råbygget og en SHA-plan. 
Fra totalentreprenørens sin side har vi dimensjonert stålet til hovedkonstruksjonen i Focus Konstruksjon, dette gir grunnlag for modellering i Tekla Structures. Tekla brukes for uttak av blant annet produksjon- og montasjetegninger. Bygget er modellert i ArchiCAD slik at nødvendige tegninger kan hentes ut til byggesøknad og fremvisning for byggherre og andre.  
 
Prosjektgruppen har også utført en forenklet brannteknisk prosjektering for et begrenset område i bygget hvor preaksepterte ytelser er anvendt. En FDV dokumentasjon for byggets utvendige fasade, vegger og tak er utarbeidet i henhold til TEK 17. En energiberegning for bygget er utført i Simien. I henhold til SHA-planen har prosjektgruppen utarbeidet en HMS-plan for prosjektet.