Destillasjonsenhet DN 50 revitalisert: Elektriske løsninger for kjemiske utfordringer

Vårt hovedprosjekt sikter på å revitalisere Destillasjonsenheten DN 50 fra 2001, arvet og flyttet fra Høyskolen med håndkraft, preget av tidligere arbeid uten tilstrekkelig dokumentasjon og hindret av utdatert programvare. Målet er å oppdatere den elektriske løsningen for å gjøre apparatet funksjonelt for dagens kjemiundervisning.

Ved Fagskolen i Viken, Studiested Fredrikstad står vi ovenfor en spennende utfordring: å gjenopplive Destillasjonsenheten DN 50, som for øyeblikket står ubenyttet på vårt laboratorium. Arvet fra Høgskolen i Østfold og manuelt transportert til vår skole, har enheten vært ute av drift siden dens ankomst. Med begrenset informasjon om tidligere arbeid og en uklar tilstand på dens komponenter, representerer dette prosjektet en både utfordrende og essensiell oppgave.

Vårt hovedprosjekt vil ta en grundig tilnærming til å vurdere enhetens nåværende tilstand og utarbeide en strategisk fremdriftsplan. Ved å kombinere teoretisk forskning med praktiske eksperimenter, sikter vi mot å forstå destillasjonsprosesser og DN 50s spesifikasjoner bedre, og identifisere nødvendige forbedringer og oppgraderinger, innen det elektrotekniske systemet.

Målet vårt er å designe og installere en moderne løsning som revitaliserer DN 50. Dette vil ikke bare adressere og reparere eksisterende mangler, men også forbedre enhetens funksjonalitet betydelig. Vår løsning vil utnytte enhetens eksisterende, funksjonelle komponenter og inkludere nye komponenter og systemer for å muliggjøre justeringer og, ideelt sett, god visualisering av prosesskurver for pedagogisk formål.

Fra prosjektets start til det ferdig testet sluttproduktet, vil vi nøye dokumentere vår prosess. Dette inkluderer adressering eventuelle utfordringer vi møter og beskrivelse av våre fremgangsmåter underveis. Gjennom dette prosjektet håper vi å demonstrere den ferdigheten og kapasiteten vi har utviklet gjennom studieløpet, ved å ta på oss en krevende tverrfaglig oppgave og løse den på en selvstendig og systematisk måte, lik et reelt arbeidsoppdrag en elektroingeniør kunne forventes å håndtere med fullt ansvar for prosessen og resultatet.

 

Samarbeidspartnere

Et bilde som inneholder skjermbilde, Font, Grafikk, design

Automatisk generert beskrivelse

Fagskolen i Viken, studiested Fredrikstad

  

 

Bilde


 

Prosjektgruppe

KNUT HARALD TØRAASEN
KNUT HARALD TØRAASEN
knut.toraasen@hotmail.com
91546784
MARIUS ANDRE TORSTEINSEN
MARIUS ANDRE TORSTEINSEN
mariustorstensen@gmail.com
95007925
MIKAEL BALTASAR BERGFLØDT
MIKAEL BALTASAR BERGFLØDT
mikaelber@viken.no
STEFFEN CHRISTIAN YTTERVIK
STEFFEN CHRISTIAN YTTERVIK
steffen.yttervik@hotmail.com
41428010