Nortura eggprodukter - bakterievekst

Hvor i produksjonslinjen av eggerøremiks oppstår det høye verdier av Enterobacteriaceae bakterier og hvilke tiltak bør utføres for å forbedre verdiene.
Dette hovedprosjektet er et samarbeid med Nortura Eggprodukter på Revetal. Samarbeidsbedriften har hatt et ønske om lave verdier av Enterobacteriaceae bakterier på produksjonslinjen for eggerøremiks. Prosjektgruppen har gjennomført en utvidet bakterieprøvetaking over en periode og gjennomgått renholdsplaner og opplæringsrutiner, samt utarbeidelse av forbedringstiltak sammen med bedriften.

Prosjektgruppen

Per Haslestad Hansen
Per Haslestad Hansen
perbunny@hotmail.com
986 22 375
Ivan Marin Erga
Ivan Marin Erga
ivan.erga@nortura.no
986 75 869
Jeanette Cecilie Stokke Fedreheim
Jeanette Cecilie Stokke Fedreheim
jeanettefedreheim@gmail.com
955 51 424
Silje Skogstad Lysaker
Silje Skogstad Lysaker
silje.skogstad@hadeland-energi.net
950 90 635

Prosjektbeskrivelse

Hovedprosjektet i Matteknikk studiet ved Fagskolen Viken (avd. Fredrikstad) ble utført i samarbeid med Nortura Eggprodukter på Revetal.

Prosjektgruppen har gjennomført bakterieprøvetaking av eggerøremiks i produksjonslinjen fra råvare til ferdig produkt ved hjelp av ATP og petrifilm. Disse har blitt gjennomført en gang per uke over en periode på fire uker. Medarbeiderne i produksjonslinjen produserer eggerøremiks en gang per uke.

Gruppen har gjennomgått tidligere rådata analyser fra Nortura sin egen lab-database og utført samtaler med nøkkelpersoner for produksjon. Det har også blitt gjennomgått renholdsplaner og opplæringsrutiner, da dette er en viktig del av arbeidet og kan bidra til å finne riktige tiltak.

Forekomsten av Enterobacteriaceae bakterier har blitt redusert de siste årene etter at produksjonslinjen ble forbedret. Det forekommer fortsatt, men sporadisk. Ved å få ned forekomsten av høye verdier av bakterien, vil miljøbelastningen og det økonomiske tapet for Nortura Eggprodukter som knyttes til matsvinn, reduseres ytterligere. I tillegg vil effektiviteten i bedriften øke.

Etter endt prøvetaking har gruppen vurdert prøvesvarene ved hjelp av dokumentasjon og informasjon som gruppen har opparbeidet seg, og deretter utarbeidet en mulig konklusjon på en problemstilling.

Målet til gruppen er å bidra med forbedringstiltak sammen med bedriften for å oppnå tilfredsstillende resultater i forhold til grenseverdien av Enterobacteriaceae bakterier i produksjonslinjen for eggerøremiks.

Samarbeidspartner

Nortura Eggprodukter ble etablert i 1972 og er bondens eget selskap, samt et samvirke som eies av 17 000 norske bønder. Gilde og Prior er bedriftens største og mest kjente merkevarer.

Nortura er spesialisert på foredling av egg og anlegget Norturas bruker er det eneste spesialanlegget for egg i landet hvor alt på egget brukes.  Egg som enten er for store, rare eller små til å få plass i de vanlige Prior egg-pakkene blir sendt til Nortura på Revetal for videre foredling. I dag videreforedles over 30 forskjellige eggprodukter. Ren eggemasse (plomme, hvite og helegg), ferdigstekte vafler, pannekaker, vafler og omeletter er noe av det som produseres.

 

Bedriften omsetter årlig for omlag 28 milliarder kroner og 54 ansatte med hovedkontor og produksjonsanlegg på Revetal nord for Tønsberg.

Nortura har som formål å legge til rette for landbruk i hele Norge, råvarer av høy kvalitet, bærekraft og dyrevelferd.

Nortura SA – Nortura er Norges største matprodusent

Logo nortura


Nettside: www.nortura.no
Besøksadresse til hovedkontor: Lørenveien 37, 0585 Oslo
E-post: firmapost@nortura.no
Sentralbord: +47 955 18 000