Moderne sentrumsleiligheter i Astrids gate 26 i Sarpsborg

Tvers ovenfor Vatvedt torget i Sarpsborg sentrum har vi et samarbeid med Håkon Hansen om å forprosjektere viktige elementer i et fire-etasjers leilighetskompleks. Etter entreprenørens ønske og med dagens standard.

Prosjektgruppen

Bygg student William Hasfjord Iversen
William Hasfjord Iversen
wi@tk1.as
481 70 515
Mads Kristian Arneberg
Mads Kristian Arneberg
mads-arneberg@outlook.com
901 85 993
Kristian Oliver Johansen
Kristian Oliver Johansen
kristianjohansen01@gmail.com
991 23 529

Prosjektbeskrivelse

I et samarbeid med Håkon Hansen, skal vi prosjektere et leilighets kompleks med 32 leiligheter og et næringslokale i 1. etasje 200kvm.  Bygget har et samlet BYA til å bli 802 m2.  

Vår hovedprosjekts gruppe har valgt å legge fokus på å arbeide med ArchiCad tegninger, Utarbeide branntegninger med hovedfokus på konflikt mellom næringsdel og boligdel, beregninger i fokus av betong og stål i bærekonstruksjon for takplan med fordrøyningsbasseng, fordrøyningsbasseng på takplan, utarbeidet en riggplan, beregninger og løsninger og en full rammesøknad.  

Prosjektgruppen har utført lastberegning og prosjektert bærende konstruksjon som omhandler taket. Bæresystemet består av søyler og bærebjelker av stål, etasjeskiller av hulldekke. Det har blitt utarbeidet løsninger om fordrøyningsbasseng på tak etter gjeldene standard.  

Prosjektgruppen har også utarbeidet en ny Rammesøknad etter gjeldene krav fra sentrumsplanen til Sarpsborg kommune og etter tek 17. 

brannprosjektert iht. til gjeldende lover og forskrifter. Vi har sett på krav til de ulike bygningsdeler, utarbeidet en rømningsplan og brannklassifisering, med hovedfokus konflikt mellom næring og bolig. 

Ved hjelp av tegninger fra Håkon Hansen kan vi revidere og rekonstruere en ny modell med andre løsninger til får preferanse. ArchiCad og Solibri blir derfor viktige verktøy for å utføre dette.  

Det har utarbeidet et forslag på riggplan ved oppstart av byggeprosjektet  

 

Samarbeidspartner

Takk til vår samarbeidspartner Håkon Hansen Byggentreprenør AS