Optimalisere tørkeprosessen på produktet “Knatter” for Brynild AS uten å forringe kvalitet og egenskaper ved produkt

Hensikten med dette prosjektet er å utforske alternativer for tørketid på Knatter og vurdere kvalitet i forhold til konsistens, utseende og smak. Prosjektets formål er å forkorte tørketiden med omtrent 10%.

Prosjektgruppe

Angela Svansin
Angela Svansin
angela_8891@outlook.com
47151417
Edita Timmermans
Edita Timmermans
editakek@gmail.com
41570634
Maria Flostrand
Maria Flostrand
maria.u.maria@gmail.com
46798143
Valentin Heredia
Valentin Heredia
valentinheredia1@gmail.com
47881507

Prosjektbeskrivelse

Dette prosjektet ble utført i samarbeid med Brynild AS. Arbeidsgruppen ble kjent med produktet “Knatter” og problemstillingen angående tørketid. Knatter produseres i betydelige mengder og er et veldig etterspurt produkt.

Lang tørketid er ulempe for fabrikken og hindrer effektiv produksjon av andre artikler. Per i dag tørkes knattene i løpet av 48 timer og avkjøles i 12 timer. En reduksjon av tørketiden med 10 % vil føre til bedre bruk av ressurser, tidsplanlegging og gode økonomiske resultater.

Brynild AS disponerer ulike typer tørkeskap, noen eldre modeller og noen som er nyere kjøp. De nye skapene har forbedret tekniske løsninger og større ventilasjonskraft.  Bedriften bruker alle typene skap på samme måte, selv om de nyere skapene har oppgraderte funksjoner. Brynild AS ville at prosjektgruppa skulle utforske forkortet tørkeprosess på Knatter.

Arbeidsgruppa jobbet med utprøving av flere tørketider, men for det meste i fabrikken og noe på PU-laben. Resultatene etter hvert forsøk ble presentert for bedømmelse til kvalitetsavdeling. Tilbakemeldingene lå som grunnlag til videre forskning.

Samarbeidsbedrift

Brynild AS er en næringsmiddelbedrift fra Fredrikstad siden 1895. Det er Norges eneste familiedrevne godterifabrikk. Bedriften har ansvar for helle prosessen fra produktutvikling, innkjøp, produksjon og salg- og markedsføring. Varemerkene de har er Den Lille Nøttefabrikken, Brynild, Dent, Minde Sjokolade og St Michael. Bedriften har en årlig omsetning på 750 millioner og 200 ansatte med hovedkontor og produksjonsanlegg i Fredrikstad.

Nettsted: https://www.brynild.no