Om Fagskolen i Viken

Fagskolen i Viken tilbyr høyere yrkesfaglig utdanning som ligger på nivå over videregående opplæring. Våre utdanninger er korte og yrkesrettede som bygger på fag-/svennebrev, autorisasjon eller lang relevant yrkespraksis. I dag tilbyr vi utdanning innenfor tekniske fag, reiseliv, frisør, ledelse, helse, oppvekst og baker- og konditorfag.

 

 

Norges største offentlige fagskole

Fagskolen i Viken har lange tradisjoner med å tilby høyere yrkesfaglig utdanning. Vi er opptatt av kvalitet i våre utdanninger og et nært samarbeid med arbeidslivet, slik at våre studenter får den nyeste og mest relevante fagkompetansen som etterspørres i markedet.

 I 2020 ble vi, etter sammenslåing av fagskoler i fylkene Østfold, Buskerud og Akershus, til Fagskolen i Viken. Vår visjon er å løse Norges fremtidige behov for høyere yrkesfaglig utdanning, og som offentlig fagskole er vi stolt av å være Norges største – med over 2 500 studenter. Vi har 8 ordinære studiesteder, samt flere midlertidige studiesteder lokalisert over hele Norge.

Våre fagskolestudier er korte, yrkesrettede studier som tas på heltid, deltid, nettbasert og/eller modulbasert. 

Nærhet til fagmiljøene

Det er viktig for fagmiljøene å kunne oppdatere fagkompetansen i nærmiljøet. Vi har derfor 8 ordinære studiesteder i Viken fylkeskommune, samt flere lokalisert over hele Norge.

Høyere yrkesfaglig utdanning

Har du fagbrev, svennebrev eller relevant arbeidserfaring, kan du bli fagskoleingeniør eller få en spisskompetanse innen tekniske fag, ledelsesfag, reiseliv eller helse- og oppvekstfag.

Fagskolen har etter- og videreutdanningstilbud for deg som vil lære hele livet. Regjeringen er opptatt av at ingen skal gå ut på dato og at flere skal kunne stå i jobb lenger. Digitalisering og automatisering vil sette preg på arbeidslivet og mange av oss må ta mer utdanning og opplæring. En fagskoleutdanning er fleksibel, hvor man kan studere på deltid, heltid eller nettbasert. Det gjør det mulig å kombinere studier med både jobb og familieliv.

Fagskoleutdanning vil gi deg "flere bein å stå på" og du vil kunne stå i jobb lenger. På alle våre ingeniørutdanninger vil du blant annet kunne bli en attraktiv kandidat til lederstillinger. Flere av våre utdanninger gir formelle kvalifikasjoner og sertifiseringer som er svært etterspurte på arbeidsmarkedet. Innen reiseliv og helse- og oppvekstutdanningene våre vil du fordype deg innen et fagområde og få spisskompetanse innen fagfeltet som kan gi deg nye ansvarsområder. 

Alle våre lærere er engasjerte og brenner for fagfeltet, de har også selv bakgrunn fra yrkessektoren. Vi er kjent for å samarbeide nært med yrkessektoren for å tilpasse utdanningene våre til dagens kompetansebehov. Det er det som gjør våre studenter ekstra attraktive i arbeidsmarkedet. I tillegg skaper fagskoleutdannede raskt verdi på bunnlinjen da de er operative "fra første dag" og har kompetanse som ikke krever ekstra opplæring i virksomheten.

Les mer om våre spennende studier i menyen Studier eller gå inn til Studieveilederen for å finne studier som passer for din hverdag og interesser.