Ansatte

Sentral ledelse

Eirik Hågensen

+47 310 07 320
eirikh@viken.no
Rektor Fagskolen i Viken

Espen Berg

+47 401 20 797
espeb@viken.no
Leder konseptutvikling og internasjonalisering

Hanne Drange Ystenæs

+47 905 27 441
hanney@viken.no
Økonomileder

Josefine V. Daniels

+47 971 28 774
josefineda@viken.no
Leder Kvalitetsstyring og tilsyn

Ketil Solbakke

+47 959 11 303
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Nils Ivar Pedersen

+47 941 48 865
nilspe@viken.no
Prorektor FiV Vest
Kongsberg

Konseptutvikling og internasjonalisering

Beate Calleja

+47 310 07 325/ +47 457 25 093
beatec@viken.no
Internasjonal koordinator
Kongsberg

Espen Berg

+47 401 20 797
espeb@viken.no
Leder konseptutvikling og internasjonalisering

Gry Brubakk Fossan

930 14 238
gryf@viken.no
Prosjektleder teknologi
Kongsberg

Helene Karin Mallasvik

+47 69 38 13 00
helenemal@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Jonny Pettersen

+47 310 07 323
jonnyp@viken.no
Utviklingsleder
Kongsberg

Marita Stene Pettersen

+47 928 41 854
maritape@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Mette Wangberg Storhaug

mettesto@viken.no
Prosjektleder
Fredrikstad

Tommy E. Hvidsten

+47 310 07 326
tommyhv@viken.no
Prosjektleder
Kongsberg

Tonje Elisabeth Ristvedt

+47 310 07 331
tonjeri@viken.no
Prosjektkoordinator
Kongsberg

Kommunikasjon

Christina Bang-Olsen

+47 908 22 263
christinab@viken.no
Innovasjon og markedsleder
Fredrikstad

Eileen Bergstrøm

+47 900 66 387
eileenbe@viken.no
Kommunikasjonsansvarlig
Fredrikstad

Katrine Kjenne Rabben

+47 993 97 125
katrinerab@viken.no
Markedskoordinator
Kongsberg

Kvalitetsstyring og tilsyn

Josefine V. Daniels

+47 971 28 774
josefineda@viken.no
Leder Kvalitetsstyring og tilsyn

Line Helene Fensbekk Jensen

+47 472 93 621
lineje@viken.no
Kvalitetskoordinator FiV Øst
Fredrikstad

Lokal ledelse Fredrikstad

Fredrik Rene Hæren

+47 482 70 177
fredrikha@viken.no
Utdanningsleder helse, oppvekst og ledelsesfag
Fredrikstad

Ketil Solbakke

+47 959 11 303
ketils@viken.no
Prorektor FiV Øst
Fredrikstad

Njål Sjølie

njals@viken.no
HR- og administrasjonsleder
Fredrikstad

Ole Kristian Thoresen

+47 924 22 092
oletho@viken.no
Utdanningsleder TIP/Kjemi
Fredrikstad

Tommy K. Moen

+47 918 10 203
tommym@viken.no
Utdanningsleder Bygg/BIM/Elektro
Fredrikstad

Lokal ledelse Kongsberg

Gry Brubakk Fossan

930 14 238
gryf@viken.no
Utdanningsleder teknologifag og digitalisering
Kongsberg

Gunn-Marit Storum

+47 958 85 190
gunnmarits@viken.no
Utdanningsleder fellesfag og ledelsesfag
Kongsberg

Lene Fosso Gravningsbråten

+47 936 50 080
lenegra@viken.no
HR- og administrasjonsleder
Kongsberg

Marte Gustavsen Ødegården

+47 474 82 223
marteod@viken.no
Utdanningsleder elektro og industrifagskolen
Kongsberg

Mette Marthinsen

+47 905 78 675
mettema@viken.no
Utdanningsleder helse, oppvekst, reiseliv
Kongsberg

Nils Ivar Pedersen

+47 941 48 865
nilspe@viken.no
Prorektor FiV Vest
Kongsberg

Per Anton Hansen

+47 477 52 585
perhans@viken.no
Utdanningsleder bygg, anlegg, KEM og BIM
Kongsberg

Stine Hvila Lind

+47 310 07 332
stinel@viken.no
Fagleder for utdanningskvalitet
Kongsberg

Lokal ledelse Rud

Anne Liv Bjerkreim

+47 671 76 321 / +47 901 44 805
annebje@viken.no
Avdelingsleder Rud
Rud

Lokal ledelse Strømmen

Aina Cesilie Bjerkestrand Karlsen

+47 456 11 141
ainak@viken.no
Avdelingsleder - Strømmen
Strømmen

Lokal ledelse Geilo

Mette Marthisen

+47 457 26 903
mettema@viken.no
Avdelingsleder
Kongsberg

Lokal ledelse Bjørkelangen

June Kristin Melby Enger

+47 936 91 658
junee@viken.no
Avdelingsleder
Bjørkelangen

Lokal ledelse Vestby

Matz André Antonsen

+47 905 74 595
matza@viken.no
Avdelingsleder - Vestby
Vestby

Per Anton Hansen

+47 477 52 585
perhans@viken.no
Utdanningsleder bygg, anlegg, KEM og BIM
Kongsberg

Kari Rønnhaug Eide

+47 918 48 456
kariei@viken.no
Rektor
Vestby

Administrasjon

Anette Eriksen

+47 473 72 542
anetteeri@viken.no
Studiekoordinator Anlegg/Bygg/KEM og BIM
Kongsberg

Ann-Kristin Bredal-Thorsen Torstensen

+47 32 30 33 02
annkristit@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Anne-Bente Aronsen

+47 456 15 848
annebentea@viken.no
Administrasjonen - Strømmen
Strømmen

Erik Nordgård

+47 476 53 558
eriknor@viken.no
Studiekoordinator tekniske fag
Fredrikstad

Erik Stordahl

+47 958 98 097
erikstord@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Fredrik Wold

+47 32 30 33 04
fredrikrw@viken.no
Studiekoordinator helse oppvekst og ledelse
Kongsberg

Hanne Moen

+47 69 38 13 30
hannemo@viken.no
Resepsjon, kontormedarbeider
Fredrikstad

Hilde Molund

+47 951 769 23
hildemol@viken.no
Studiekoordinator helse oppvekst og ledelse
Fredrikstad

Ida Lutnæs

+47 468 14 414
idalut@viken.no
Eksamenskoordinator
Fredrikstad

Kari Anne Nordby

+47 63 85 44 04
karinor@viken.no
Administrasjonen - Bjørkelangen
Bjørkelangen

Karoline Dilling Broks

+47 918 94 624
karolinedb@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Kathrine Grønli

+47 905 17 386
kathrinegr@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Kim E. Sembsmoen

+47 31 00 73 30
kimse@viken.no
IT-ansvarlig
Kongsberg

Liv Ildrid Foss

+47 31 00 73 24
livfo@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

May Helen Hoffart

+47 69 38 13 00
mayho@viken.no
Lærling kontorfag
Kongsberg

Nina Manov

+47 995 59 205
ninelam@viken.no
Praksis og ferdighetskoordinator Helse og oppvekst
Fredrikstad

Olga K. Mathisen

+47 457 25 641
olgam@viken.no
Administrasjonskonsulent
Kongsberg

Sissel Annett Myklebust

+47 483 84 746
sisselmy@viken.no
Studentadministrasjon
Fredrikstad

Stefan Staniskovic

+47 944 27 371
stefas@viken.no
Administrasjonskonsulent
Fredrikstad

Suzanne Stuvstad

+47 404 34 548
suzannest@viken.no
Studiekoordinator TIP/Elektro og Data
Kongsberg

Vibe Haugejorden

+47 934 31 362
vibeh@viken.no
Studiekoordinator korte utdanningsløp
Kongsberg

Elektrofag

Tom Erik Kjøniksen

+47 69 38 13 10
tomk@viken.no
Faglærer / IKT- pedagogisk ansvarlig
Fredrikstad

Helsefag

Anita Magnor Bjerk

anitabje@viken.no
Studentveileder
Fredrikstad

Ledelse-, økonomi- og markedsføringsfag

Heidi Gamlesanne

+47 69 38 13 31 / +47 954 02 667
heidig@viken.no
Faglærer ledelsesfag
Fredrikstad