Oppgradering av posepakkemaskin, Dyn Bagger 3000

Dette hovedprosjektet går ut på å oppgradere en posepakkemaskin. Prosjektets formål er å oppnå en forbedret brukervennlighet for vedlikehold og renhold samtidig som at maskinen skal få et mer moderne design. Oppdragsgiver og samarbeidspartner er Dynatec SMV i Askim og Goman Bakeriet i Fredrikstad.

Prosjektbeskrivelse

Dynatec SMV leverer maskiner og roboter til ulike industribedrifter. En av deres produkter, Dyn Bagger 3000, er en brødpakkemaskin som ble utviklet på 90-tallet og fikk en oppgradering i 2013. Oppgaven omfavner bredt i forhold til emner studentene skal beherske. 

Prosjektgruppa har fått i oppgave å oppgradere maskinen etter dagens standard og produksjonsteknikker bedriften har i dag. Goman Bakeriet har denne maskinen i drift og ga prosjektgruppa mulighet for en inspeksjon. Det ble kartlagt noen utfordringer som dannet grunnlag til flere forbedringer av maskinen. Inventor er benyttet som verktøy for redesign av ulike deler av maskinen og for utvikling av nye løsninger. Maskinen i sin helhet har fått en lettere konstruksjon, mer brukervennlige funksjoner og et mer moderne utseende. Gjennom prosjektet har gruppa fokusert på besparelser og effektivisering av maskinen, egnethet for produksjon og tilvirkning, samt alternative leverandører av komponenter til maskinen.

Maskinen har blant annet fått et nytt transportsystem med opplagring på begge sider og en tie up tension-funksjon som sikrer et brukervennlig transportbåndbytte (Figur 1, bilde A, B, C). Videre er det redesignet en tettere og bedre oppsamling av smuler fra drift under rammen for transportbåndet (Figur 1, bilde F). En modifisert dyse som både åpner brødposer og holder dem åpne erstatter enkelte komponenter og gir maskinen et mer moderne utseende (Figur 1, bilde D). Toppguide har blitt mer brukervennlig i forbindelse med omstilling mellom brød med ulik bredde (Figur 1, bilde E).

Transportbånd, bilde B og C: tei up tension, bilde E: toppguide, bilde F: oppsamling

Samarbeidsbedrift