Boliden Odda AS

Prosjektbeskrivelse

Vår hovedoppgave handler om hvordan vi kan forbedre utfellingstrinnet hos Boliden for å minimere utslipp av metallene Hg, Cd, Pb, Zn og Cu i hydroksidtrinnet. Slik at Boliden skal kunne overholde gjeldende og fremtidige utslippskrav.

Avgasser fra produksjonen går gjennom ett komplekst renseanlegg med flere ulike rensetrinn før det blir sluppet til sjø som tilnærmet rent vann. Med ett så stort anlegg som Boliden Odda er, så har vi begrenset oss til Hg-vannrenseanlegget, og da spesifikt utfellingstrinnet i prosessen.

Ved å gå inn i kjemien rundt utfellingen, og å få tatt prøver mellom utfellingstrinnene, så har vi sett etter sammenhenger i mengde på de ulike metallene oppgaven vår omhandler. Ut ifra de prøvene og hvordan renseprosessen er lagt opp, har vi komt fram til flere ulike forbedringer som Boliden kan se nærmere på.

 

Bilde 1 Boliden Odda

 

 

 Bilde 2 gassrenseanlegg HgVR

 

Bilde 3 Hg-filterpresse med operatør og prosjektmedlem Anna som viser 

Prosjektgruppe

Fra venstre til høyre:

Anna Bjotveit Tupsjøen: annatuppo@gmail.com 41696073

Herman Halvorsrød: hermanh98@hotmail.com 40057036

Thobias Ngizimana Lawy: thobias_lawy@hotmail.com 98460113

Håvard Renolen Haugen: h.haugen@live.no 46748930

Samarbeidsbedrift

Odda sink smelteverk ble etablert i 1920, og er lokalisert innerst i Sørfjorden i Hardanger. Boliden Odda har en produksjonskapasitet på 200 000 tonn sink i året, men med investeringer som er gjort vil de få en kapasitet på 350 000 tonn i året i løpet av de neste årene. Sink produksjonen i Odda er en av de mest klima og miljøvennlige i verden.

Boliden Odda AS

Eitremsneset, NO-5751 Odda

+47 53 64 91 00

 info.odda@boliden.com