Cicignon Allé – Sentrumsnære leiligheter i morgendagens standard

I samarbeid med Arca Nova Bolig AS har vi utarbeidet et forprosjekt og en kalkyle til et nytt 3-etasjers leilighetsbygg i Ridehusgata 7a og b på Cicignon. Dette skal være med å danne grunnlag for om prosjektet realiseres eller beholdes slik det er i dag.

Prosjektgruppen

Timo Trilljärv
Timo Trilljärv
timot@viken.no
982 46 559
Andreas Pollen
Andreas Pollen
andreaspo@viken.no
917 08 788
Hans Jakob Sandli
Hans Jakob Sandli
hanssa@viken.no
917 44 134
Henrik Fossum
Henrik Fossum
henrif@viken.no
911 77 630

Prosjektbeskrivelse

Dette hovedprosjektet er i samarbeid med Arca Nova Bolig AS som kom med prosjektet, lage et forprosjekt med beregninger og tegninger, samt en kalkyle på hva et nytt bygg vil koste å oppføre i Ridehusgata 7. Dette vil være med på å danne grunnlag for om prosjektet skal realiseres eller beholde eiendommen slik den er i dag.

Bygget som prosjekteres vil strekke seg til maksimal utnytelse av tomten, slik at bo- og bruksareal kommer til maks kapasitet av det eiendommen tillater. Bygget vil være 3 etasjer over bakken samt kjeller. Dette medfører grunnarbeid som krever spunt i omrisset av byggegropen, ettersom vi kommer til å arbeide i kant med tomtegrensen. Byggegropen vil bli utformet og lagt på en kotehøyde, slik at gulv i 1.etg på bygget vil flukte med dagens eksisterende terreng. Dette fører til en lette ankomst til bygget.

Kjelleren i bygget vil omfatte parkeringsplasser til leilighetene og vil oppføres i plassstøpt betong med 30 cm støpt dekke mot grunn. P-kjelleren vil få montert bilheis for å effektivisere plassen, og et 30 cm støpt dekke mot 1.etg. Videre vil bygget være et trebygg som bygges i elementer og heises på plass for mer effektiv produksjon. Etasjeskiller i bygget vil være I-bjelker/bjelkelag på 35cm. Taket vil avsluttes med TRP-plater. For å sikre rimelige driftskostnader etter innflytning, vil bygget oppføres i etter TEK-17 med fokus på passivhus standard og solenergi som en av energikildene.

Samarbeidsbedrift

AN Gruppen_500 
 

 

Arca Nova Bolig AS