Myntfabrikken som produserte medaljer til kongen

Fabrikkens respekterte historie med produksjon av mynter og medaljer, for blant annet kongefamilien i Norge, er nå avsluttet. Prosjektgruppens formål er å prosjektere en bruksendring til boenheter. For å danne tegningsgrunnlaget, besluttet prosjektgruppen å bruke en bakkescanner utvending og innvending, dette gir de korrekte målene på de komplekse bygningsmassene.

Prosjektgruppe

Steffan Bache Martinsen
Blackdepp@hotmail.com
91119203
Oliver Kvalsvik Otterdal
snekkerlosen@gmail.com
45269597
Jonas Bertelsen Bjørnevaagen
jonasbertelsen127@hotmail.com
97004442
Lars-Henrik Moe
Lars-hm@online.no
45470818

Prosjektbeskrivelse

Byggherren aksepterer prosjektgruppens avgjørelser til å velge løsninger som er best egnet til utnyttelse av bygget. Bruksendring av bygningsmassen er komplisert grunnet byggets utforming og de vernede fasadene. Dette innebærer flere dispensasjoner i rammesøknaden, der de gjeldene krav til Tek 17 fravikes. Dispensasjonene er vesentlige for utformingen av bruksendringen.
 
Det ble brukt en Leica BLK 360 laserscanner, for å danne tegningsgrunnlaget, da det ikke foreligger komplette tegninger av bygningsmassene. Bakkescanneren ga de korrekte målene til brannprosjektering, lydprosjektering og konstruksjonsberegninger av bygningsmassen. Bygget er over 100år gammelt, og har gjennomgått flere omgjøringer og utbedringer. Det ble kartlagt takvinkel og vindusmål, i tillegg til skjevheter i gulv og vegger.
 
Prosjektgruppen tar hensyn til de antikvariske anbefalinger og retningslinjer, grunnet byggets plassering i oransjesone i Oslo, dette innebærer at det er vernet etter plan og bygningsloven. Derfor har det blitt utført en tilstandsanalyse og vedlikeholdsplan av de vernede fasadene. 

Det er besluttet å utarbeide en kalkyle på prosjektets lønnsomhet. Dette gjøres for å sjekke om prosjektet er kompatibelt i dagens marked, før det blir realisert. 3D simulering av brannutvikling og energiberegninger er i prosjekteringen.