Spaghetti à la Capri – Optimalisering av produksjonslinjen

Dagens produksjonslinje for «Spaghetti à la Capri» hos Orkla Foods Norge avd. Fredrikstad (Stabburet) er et eldre anlegg som er flyttet til Råbekken. Anlegget har flere utfordringer med svinn, vann- og energiforbruk og krever mye bemanning. Prosjektgruppen har ved hjelp av LEAN/Six Sigma-metodikk forenklet og forbedret prosessen. Resultater og underlag er samlet i prosjektets rapport.

Prosjektgruppen

André Putkowski
André Putkowski
Andre.g.putkowski@gmail.com
90142211
Kristian Larsen
Kristian Larsen
Kristian.larsen91@outlook.com
40803930
Christan Jansen
Christan Jansen
ruudsvei10@gmail.com
97058134
Nicklas Svensson
Nicklas Svensson
pnsvensson@gmail.com
97007411

Prosjektbeskrivelse

Anlegget for koking av erter og spagetti er et eldre anlegg som er flyttet til Råbekken. Anlegget har flere utfordringer med svinn, vann- og energiforbruk og krever mye bemanning. 

Oppdragsgiver ønsket at prosjektgruppa satte søkelys på kokingen av spagetti, da denne prosessen hadde størst svinnkostnad. 

Prosjektgruppen har sammen med bedriften gått igjennom prosessen for å adressere svinn og energikostnader. Prosjektgruppen redesignet hele prosessen og fjernet unødvendige elementer. Dette designet gir en enklere produksjon og reduserer svinn til et minimum.  

Samarbeidspartnere

Leverposteifabrikken i Fredrikstad 

Råbekken er Orklas kompetansesenter for kjøttprodukter og hermetikk, men er kanskje mest kjent for Stabburet-Leverpostei som ble lansert i 1949. 

Orkla Foods Norge avdeling Stabburet Fredrikstad, eller Råbekken som den også kalles, er i dag Orklas nest største fabrikk. Her produseres en rekke ulike produkter som pølser, hamburgere, kjøttkaker, kjøttopping til pizza, og middagshermetikk fra Trondhjems.