Treskjæråsen B - selveierleiligheter ved sjøen

Det skal etableres en ny boligblokk på Treskjæråsen på Kråkerøy. Prosjektgruppen skal i samarbeid med Hersleth Entreprenør AS prosjektere bygget som en totalentreprise.

Prosjektgruppe 

Christian Brænden Haugen
Christian Brænden Haugen
christian_haugen@hotmail.com
92461856
Fredrik Lorentzen Henne
Fredrik Lorentzen Henne
fredrik.henne@hotmail.no
90200705
Joakim Karlsen Lindalen
Joakim Karlsen Lindalen
Joakim.k.lindalen@gmail.com
97666198
Jonas Skau-Larsen
Jonas Skau-Larsen
jonasskau@hotmail.no
90638647
 John Frode Kristoffersen
John Frode Kristoffersen
frode.kristoffersen@hotmail.com
90638647

Prosjektbeskrivelse

I samarbeid med Hersleth Entreprenør skal vi prosjektere boligblokk B på Treskjæråsen. Blokken blir to etasjer høy, og skal bestå 12 selveierleiligheter på 78 til 93 m2.

Prosjektgruppa skal modellere bygget i Archicad. Herfra skal det også tas ut tegninger til å lage en byggesøknad for rammesøknad og IG. Prosjektgruppa skal beregne stål- og betongkonstruksjonene i bygget. Til dette brukes Focus Konstruksjon 2021. Til prosjekteringen av utførelsen av byggeprosessen, skal prosjektgruppa lage en beskrivelse basert på NS3420 i ISY Beskrivelse som tar for seg alle bygningsdeler i prosjektet. Denne beskrivelsen vil bli brukt som et underlag for å lage en kalkyle i ISY Calcus, hvor prosjektgruppen skal komme frem til byggekostnadene for prosjektet.

Prosjektgruppa skal lage en fullstendig brannrapport og en lydrapport som tar utgangspunkt i kravene i TEK17. Det skal også lages en energirapport hvor en beregning av bygget i Simien legges til grunn.

Prosjektgruppa skal legge ved komplett FDV-dokumentasjon til en leilighet i bygget.

Samarbeidsbedrift

Hersleth Entreprenør AS. Web-side: https://www.hersleth.no/