Brannvannstank og interaktiv arbeidsprosedyre for produksjonstegninger

Dette prosjektet handler om å kvalitetssikre produksjonstegninger før de går ut til produksjon.
Gruppen skulle også lage et komplett tegningsgrunnlag for en brannvannstank med tilhørende, enkle utregninger den blir utsatt for. I tillegg skulle gruppen se på det å gjøre produksjonen av brannvannstanken enklere. Samarbeidsbedrift og oppdragsgiver er Slåttland Mek. Industri AS.

Prosjektbeskrivelse

Den interaktive arbeidsprosedyren skal kvalitetssikre produksjonstegninger, enten om de er laget internt eller eksternt, før de går ut til produksjon. Ved å trykke på lenker for å navigere seg rundt, oppfattes denne prosedyren som utrolig brukervennlig. Den består av ja og nei-spørsmål der man svarer med avhuking, og tekstfelt der det kan være nødvendig med utdypende svar. Siste siden i prosedyren består av felt der man kan legge inn tiltak for hvert enkelt steg, og med ett enkelt tastetrykk kan denne siden skrives ut. Prosedyren er skreddersydd til vår samarbeidsbedrift og oppdragsgiver Slåttland Mek. Industri AS.


Slåttland har også nylig produsert en brannvannstank på et krokløfteplan til brannvesenet. Vi har laget nytt tegningsgrunnlag for denne, og utbedret det som ble problematisk ved produksjon av den forrige brannvannstanken. Vi har også kommet frem til et nytt forslag for en stivere konstruksjon ved å utføre utregninger og analyser av prototyper.

 

Samarbeidspartner

Slåttland Mek. Industri AS. Les mer om bedriften her, www.slattland.no

1

Bilde 1: 3-D-modell av brannvannstanken, laget i Inventor 

 

2

Bilde 2: Interaktiv arbeidsprosedyre for kontroll av tegninger

 

Gruppebilde

Bilde 3: Arbeid på kontor hos Slåttland 

 

slåttland

Bilde 4: Gruppebilde med Gustav Slåttland 

3

Bilde 5: Ved bruk av bord i klasserommet, utførte gruppen et praktisk eksperiment om det var mulig å sveise når platene i tanken er i en bestemt vinkel